Internship - IT Support

Rreth nesh

Aleat Sh.p.k. ("Aleat") është një kompani që operon në Shqipëri në bazë kontrate konçesioni të lidhur ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme të Shqipërisë dhe konsorciumit të Idemia Identity & Security (Francë) dhe Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve (Shqipëri) për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe Pasaportave biometrike për qytetarët shqiptarë. Kontrata e konçesionit u ratifikua me ligjin nr. 9972 datë më 27.08.2008, dhe ndryshuar dhe zgjeruar kohët e fundit me ligjin nr. 129/2013, data në 25.04.2013.

Titulli i postimit * Internship - IT Support
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Aleat Sh.p.k. ("Aleat") është një kompani që operon në Shqipëri në bazë kontrate konçesioni të lidhur ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme të Shqipërisë dhe konsorciumit të OT-Morpho (Francë) dhe Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve (Shqipëri) për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe Pasaportave biometrike për qytetarët shqiptarë.

Për kompaninë tonë jemi duke kërkuar studentë të cilët janë të interesuar për Internship në fushën e IT-së për periudhë 3 mujore.

 

Kërkesat e profilit

NJOHURITË DHE AFTËSITË E KËRKUARA

  • Edukim në shkenca kompjuterike, inxhinieri elektronike ose fusha të ngjashme (preferohen viti i fundit Bachelor ose Master).
  • Njohuri në mirëmbajtjen e Harduerave.
  • E preferueshme njohuri në Sistemet Operative Linux dhe Windows.
  • Njohuri në IP networking.
  • Aftësi shumë të mira komunikimi dhe të punuarit në grup.
  • Përgjegjësi dhe shkathtësi në ndjekjen dhe përfundimin e detyrave të caktuara.
  • Eksperiencë në fushën e IT-së do përbënte avantazh.
  • Gadishmëri në zgjidhjen e problemeve në workstation, MS Office etj.
  • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

Tjetër (Opsionale)

Studentëve të përkushtuar në zhvillimin personal gjatë muajve të Internship-it do t’u ofrohet mundësi punësimi pranë kompanisë sonë.

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë një Letër Motivimi dhe një CV me foto në adresën e emailit: burime.njerezore@aleat.com

Dokumentet do të trajtohen në konfidencialitet të plotë.