INXHINIER I TERMOTEKNIKËS - PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Titulli i postimit * INXHINIER I TERMOTEKNIKËS - PRISHTINË
Kategoria Inxhinieri
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

PËRSHKRIMI I PUNËS: 

 • Bën analizën e zhvillimit dhe aplikimin e modeleve të thjeshta për mjetet për transferimin e nxehtësisë në mënyrë që të kontribuojë në udhëzimin e dizajnit;
 • Bën dizajnimin e pajisjeve për menaxhimin termik duke përfshirë përzgjedhjen e materialeve, shkëmbyesit e nxehtësisë, lëvizësit e ajrit dhe të gjitha pajisjet ndihmëse;
 • Zhvillon specifikimet e përshtatshme dhe procedurat e testimit sipas nevojës për të siguruar besueshmërinë dhe performancën e dëshiruar të pajisjeve elektronike;
 • Merr pjesë në testimin termik të komponentëve duke zhvilluar strukturat e testimit, duke shkruar procedurat e testimit, duke analizuar të dhënat për testim;
 • Bën përgaditjen e propozimeve të projekteve dhe shërbimeve;
 • Mbikëqyr zhvillimin profesional të personelit të vogël brenda grupit punues.

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Diplomë universitare në Inxhinieri Mekanike ose ndonjë fushë të ngjashme .
 • Përvojë 3+ në Termoteknikë, dhe analizën e transferimit të nxehtësisë ose dizajnin termik dhe testimin e tij.
 • Orientim drejt detajeve të hollësishme .
 • Shkathtësi analitike dhe numerike.
 • Shkathtësi komunikuese dhe organizuese.
 • Duhet të jetë i gatshëm dhe i aftë për të përballuar detyra të njëkohshme në faza të shumta të ciklit të zhvillimit të projektit.

Tjetër (Opsionale)

PAGESA:       Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.xhema@headhunter.al , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Dren XHEMA në numrin e telefonit + 377 44 22 44 66 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data  28 Shkurt 2018. Te gjithe kandidatet te cilet aplikojne për këtë pozitë, ju lutemi të ceket pozita e punës për të cilën aplikoni në “Subject Line”.

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV). 

Paga Konkuruese