ASISTENT INXHINIER I TERMOTEKNIKËS - PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Titulli i postimit * ASISTENT INXHINIER I TERMOTEKNIKËS - PRISHTINË
Kategoria Inxhinieri
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

PËRSHKRIMI I PUNËS: 

 • Bën analizat e nevojshme rreth zhvillimit dhe aplikimit të modeleve për mjetet rreth transferimit të nxehtësisë në mënyrë që të ndihmojë në udhëzimin e dizajnit;
 • Përcakton kërkesat inxhinierike duke kryer inspektime dhe analiza analitike; analizimi dhe sintetizimi i të dhënave; mbajtja e tabelave të kontrollit, përcaktimi i shkaqeve themelore; përgaditja e specifikave të ofertave;
 • Zgjidh problemet e inxhinierisë duke mbledhur dhe analizuar informacionin, hulumtimin, përshtatjen dhe modifikimin e teknikave inxhinierike, duke rekomanduar zgjidhje ;
 • Bën përgaditjen e vizatimeve, skemave dhe diagrameve, vlerësimin e komponentëve, materialeve dhe furnizuesve, zgjidhjen e çështjeve të integrimit të dizajnit, zhvillimin e specifikimeve dhe standardeve të sigurisë dhe bën instalimet me performancë;
 • Verifikon aplikimet inxhinierike duke kryer testime dhe inspektime, ndërtimin dhe analizimin e modeleve dhe simulimeve, dhe matjet e nevojshme;
 • Përmbush standardet e kostos dhe bën raportimin e shpenzimeve;
 • U përmbahet kodeve dhe rregulloreve duke respektuar kërkesat, bën përgaditjen e aplikacioneve për leje;
 • Merr pjesë në përgaditjen e propozimeve për shërbime

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Diplomë universitare në Inxhinieri Mekanike ose ndonjë fushë të ngjashme .
 • Përvojë në Termoteknikë, dhe analizën e transferimit të nxehtësisë ose dizajnin termik dhe testimin e tij.
 • Orientim drejt detajeve të hollësishme .
 • Shkathtësi analitike dhe numerike.
 • Shkathtësi komunikuese dhe organizuese.
 • Duhet të jetë i gatshëm dhe i aftë për të përballuar detyra të njëkohshme në faza të shumta të ciklit të zhvillimit të projektit.

Tjetër (Opsionale)

PAGESA:       Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.xhema@headhunter.al , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Dren XHEMA në numrin e telefonit + 377 44 22 44 66 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data  28 Shkurt 2018. Te gjithe kandidatet te cilet aplikojne për këtë pozitë, ju lutemi të ceket pozita e punës për të cilën aplikoni në “Subject Line”.

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Konkuruese