CALL CENTER MENAXHER - PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Titulli i postimit * CALL CENTER MENAXHER - PRISHTINË
Kategoria Operator
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

PËRSHKRIMI I PUNËS: 

 • Orientim dhe udheheqja e CC supervizorave dhe trainera për të mundësuar që detyrat dhe synimet e tyre të përditshme të jenë të qarta dhe të orientuara;
 • Krijimi i strukturës së përgjegjësive, duke raportuar nëse ka nevojë për ndryshime;
 • Organizim dhe/apo monitorim te trajnimeve per te gjithe ne CallCenter;
 • Identifikon nevojat për trajnim të stafit dhe planifikon trajnime në bashkëpunim me mbikëqyrësit dhe QCA (Quality Controller);
 • Marrja e vendimeve dhe sugjerimeve për vendime për nivelin më të lartë të menaxhimit në bazë të statistikave të performancës, për shembull, cilat anëtarë të stafit duhet të përmirësojnë, sa efektiv është procesi aktual i punës etj;
 • Kujdeset për imazhin tonë në treg;
 • Organizimi dhe strukturimi i stafit;
 • Rekrutimi dhe përzgjedhja e stafit më të orientuar ka arritja te targetave, në mënyrë të vazhdueshme (agjent, mbikëqyrës, mentorë, udhëheqës, trajnerë);
 • Të bëhet plani financiar / biznesi në bashkëpunim me Drejtorin Menaxhues;
 • Ndjekja dhe monitorimi i të gjitha KPI-ve;
 • Bilanc financiar - veprime strategjike drejt minimizimit të kostove të CC-s pa ndikuar në performancën, duke përfshirë analizat dhe kostot e përcjelljes;
 • Llogaritja e pagave dhe krijimi te sistemit te shperblieve;
 • Monitorimi i cilësisë dhe efektivitetit të thirrjeve individuale në mënyrë të randomët;
 • Monitorimi i saktësisë së rezultateve të vlerësimit të Kontrollit të Cilësisë, aktiviteteve të trajnerëve dhe angazhimit të mbikëqyrësve;
 • Planifikimin strategjik të aktiviteteve drejt arritjes së qëllimeve dhe caqeve të caktuara;
 • Percjellja e ofertave dhe rezultateve të ofertes specifike;
 • Krijim i lojërave motivuese për qendrën e thirrjeve;
 • Komunikim i fortë me departamentet e tjera (kanalet e shitjes, mkgt, CCD);
 • Analiza e lëvizjes se stokut dhe përgatitja e kërkesave konkrete në kohë;
 • Analiza dhe përgatja te aktiviteteve per pastrimin e stokut;
 • Zgjidhja e ankesave ose pyetjeve të konsumatorëve veçanërisht të vështira;
 • Monitorimi dhe mbikëqyrja e Departamentit të Kujdesit ndaj Klientit me qëllim të minimizimit të kthimeve dhe refuzimeve dhe sigurimit të kujdesit cilësor të konsumatorëve;
 • Analiza e arsyeve për ankesa të larta dhe krijim te strategjis se veprimit mbi të;
 • Sigurimi i strategjive për të minimizuar raportet e ankesave;
 • Koordinim I takimeve me menaxherët e tjerë dhe kanalet e shitjes;
 • Kerkesa e pajisjeve të nevojshme për qendrën e thirrjeve (në bashkëpunim me IT);
 • Në përgjithësi, siguron që të gjitha informatat e nevojshme janë në dispozicion të CMC-së gjatë gjithë kohës;
 • Përgatitja e raporteve të rregullta dhe ad-hoc për nivelin e vendit dhe të menaxhimit ndërkombëtar.

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Diplomë Universitare në Ekonomi, Menaxhment apo fushë të ngjashme.
 • Përvojë në shitje direkte ose menaxhim të departamentit të shitjes/marketingut.
 • Aftësi udhëheqëse dhe strategjike.
 • Përvojë në udhëheqje të ekipit, shkathtësi në komunikim.
 • Person energjik dhe kreativ.
 • Njohuri të shkëlqyera në gjuhën Angleze.

Tjetër (Opsionale)

PAGESA: Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.xhema@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Dren Xhema në numrin e telefonit + 383 44 22 44 66  (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 11.06.2018. Të gjithë kandidatët që aplikojnë për këtë pozitë, të shkruajnë pozitën për të cilën aplikojnë në “Subject Line”.


Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Konkuruese