ZYRTAR/E PËR BURIME NJERËZORE – PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Titulli i postimit * ZYRTAR/E PËR BURIME NJERËZORE – PRISHTINË
Kategoria Burime Njerëzore
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

PËRSHKRIMI I PUNËS: 

 • Mirëmban udhëzimet e menaxhimit duke përgatitur, përditësuar dhe rekomanduar politikat dhe procedurat e burimeve njerëzore.
 • Mirëmban strukturën e punës duke krijuar dhe përditësuar kërkesat e punës dhe përshkrimet e punës për të gjitha pozitat.
 • Krijon dhe mirëmban informatat e të punësuarve duke azhurnuar të dhënat e tyre në mënyrë elektronike.
 • Mirëmban dhe azhurnon dosjet personale.
 • Informon departamentet kompetente për lëvizjet e punëtorëve brenda kompanisë, gjithashtu edhe për punëtorët e rinj.
 • Mirëmban databazën e pushimeve vjetore, mjekësore dhe të tjera.
 • Krijon, menaxhon, udhëheqë dhe vlerëson programet e trajnimeve për të rritur performancën e punëtorëve.
 • Konsultohet me punëdhënësit për të identifikuar nevojat dhe kualifikimet e preferuara.
 • Mbikëqyrë procesin e rekrutimit dhe punësimit.
 • Zgjidh çështjet ndërmjet menaxhmentit dhe punonjësve.
 • Detyra tjera sipas kërkesave të menxhmentit.

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Përvojë pune së paku 5 vjeçare në department të burimeve njerëzore.
 • Diplomë universitare në Menaxhment/Ekonomi/Administrim Biznesi ose fusha përkatëse – diplomat me koncentrim të veçantë në Burime Njerëzore kanë avantazh.
 • Njohje e shkëlqyeshme e programeve të MS Office.
 • Njohje e shkëlqyeshme e gjuhës angleze.
 • Aftësi të vendos për prioritetet dhe strukturën e punës si dhe aftësi të menaxhojë kohën dhe përmbush afatet.
 • Njohuri mbi ligjin e punës, kompensimet, planifikim organizativ, rekrutim, zhvillimi të organizatës, marrëdhëniet e punonjësve, siguria, angazhimi i punonjësve dhe zhvillimi i punonjësve.

Tjetër (Opsionale)

PAGESA:       Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.xhema@theheadhunter.com , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Dren XHEMA në numrin e telefonit + 383 44 22 44 66 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 12 Shtator 2018. Të gjithë kandidatët që aplikojnë për këtë pozitë, të shkruajnë pozitën për të cilën aplikojnë në “Subject Line”.


Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

 

Paga Konkuruese