EKSPERT I EKZEKUTIMIT TE LLOGARIVE TË TIK/UT– PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Titulli i postimit * EKSPERT I EKZEKUTIMIT TE LLOGARIVE TË TIK/UT– PRISHTINË
Kategoria Ekonomist
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

PËRGJEGJËSITË:

 • Krijon kontakte të reja me klientë potencial, bën shitjen, menaxhon portfolion e klientit dhe mban kontakte me klientët ekzistues dhe të rinj.
 • Analizon dhe vendos se cilat produkte dhe zgjidhje të TIK-ut do t’i ofrohen klientit apo duhet të përshtaten për të plotësuar nevojat e klientit.
 • Merr përgjegjësi për t’iu përgjigjur pyetjeve teknike që mund të jenë parashtruar nga klienti, në mënyrë të kënaqshme dhe në kohë.
 • Përgjegjës/e për trajnime te nevojshme dhe aktiviteteve mbështetëse për klientët.
 • Regjistron të gjitha shitjet në sistem, kontrollon nivelet e stokut dhe porosit mallin sipas nevojës apo siç mund të jetë e përshtatshme për klientë në përputhje me politikat dhe procedurat e zbatueshme në kompani.
 • Sigurohet që klientët të marrin faturat dhe mbledh pagesat/borxhet brenda kohës së caktuar.
 • Propozon mënyra dhe strategji të reja për rritjen e portofolit të klientëve të kompanisë.
 • Kryen çdo/secilën nga detyrat e caktuara nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësisë.

Kërkesat e profilit

SHKATHTËSITË E KËRKUARA:

 • Krijon kontakte të reja me klientë potencial, bën shitjen, menaxhon portofolin e klientit dhe mban kontakte me klientët ekzistues dhe të rinj.
 • Analizon dhe vendos se cilat produkte dhe zgjidhje të TIK-ut do t’i ofrohen klientit apo duhet të përshtaten për të plotësuar nevojat e klientit.
 • Merr përgjegjësi për t’iu përgjigjur pyetjeve teknike që mund të jenë parashtruar nga klienti, në mënyrë të kënaqshme dhe në kohë.
 • Përgjegjës/e për trajnime të nevojshme dhe aktiviteteve mbështetëse për klientët.
 • Regjistron të gjitha shitjet në sistem, kontrollon nivelet e stokut dhe porosit mallin sipas nevojës apo siç mund të jetë e përshtatshme për klientë në përputhje me politikat dhe procedurat e zbatueshme në kompani.
 • Sigurohet që klientët të marrin faturat dhe mbledh pagesat/borxhet brenda kohës së caktuar.
 • Propozon mënyra dhe strategji të reja për rritjen e portofolit të klientëve të kompanisë.
 • Kryen çdo/secilën nga detyrat e caktuara nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësisë.

Tjetër (Opsionale)

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Diplomë universitare në Kompjuteri Inxhinierike, Shkence Kompjuterike apo Informatikë Biznesi.
 • Së paku 3 vite përvojë pune në shitje (e kombinuar me kuptimin e produkteve të TIK-ut).
 • Përvojë në fushën e industrisë së telekomunikacionit.
 • Njohuri të avancuara në fushën e kontabilitetit dhe financave .
 • Të ketë aftësi në menaxhimin dhe zgjidhjen e problemeve.
 • Aftësi për vendimmarrje.
 • Efikas në punë ekipore.
 • Aftësi për punë nën presion.
 • Aftësi komunikuese dhe organizuese.
 • Njohuri të shkëlqyera në të folur dhe të shkruar në gjuhë shqipe dhe angleze.

PAGESA:       Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.xhema@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Dren XHEMA në numrin e telefonit + 383 44 22 44 66 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 10.09. 2018. Të gjithë kandidatët që aplikojnë për këtë pozitë, të shkruajnë pozitën për të cilën aplikojnë në “Subject Line”.


Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

APLIKO ONLINE

Paga Konkuruese