INXHINIER ELEKTRIK - TIRANE

Rreth nesh

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Titulli i postimit * INXHINIER ELEKTRIK - TIRANE
Kategoria Inxhinieri
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një prej klientëve tanë prestigjioz në fushën e ndërtimit jemi duke kërkuar në Tiranë / Shqipëri: 

Inxhinier Elektrik

PERSHKRIM I PERGJITHSHEM

Departamenti Inxhinierik ka si detyre funksionale suportin teknik gjate te gjithe fazave te ndertimit, ne perputhje me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike, per te ruajtur standardet dhe lehtesuar certifikimin e punimeve ne fazen e dorezimit te objektit.

Pergjegjesite kryesore:

 • Vlereson nevojat dhe problemet per ceshtjet teknike (elektrike) qe kerkojne zgjidhje per mbarevajtjen e punimeve, drejton dhe propozon menyrat dhe format e zgjidhjes se tyre
 • Para fillimit te punimeve analizon projektin dhe detajon preventivin per punimet elektrike, per te bere te mundur kalkulimin e nje kosto paraprake te objektit
 • Mban pergjegjesi per detajimin e sakte te preventivit duke perfshire te gjithe zerat e domosdoshem qe do jene pjese e objektit sipas specifikimeve teknike, por duke ruajtur dhe standardet qe aplikon kompania
 • Identifikon risqet kryesore ne realizimin e projektit dhe i raporton ato tek Administratori, duke propozuar dhe zgjidhjet perkatese.
 • Detajon preventivin e objektit, vendos perparesite dhe ndjek ne menyre te vazhdueshme realizimin e tyre.
 • Jep sqarime dhe instruksione te vazhdueshme Inxhinierit ne kantier mbi zbatimin e projektit dhe kushteve teknike
 • Ne kordinim me strukturat e tjera te kompanise, identifikon  materialet, pajisjet dhe makinerit e nevojeshme per realizimin e projektit
 • Ndjek dhe (raporton ne rast evidentimi te harxhimit jashte normave te materialeve) mban pergjegjesi per normativat e harxhimit te materialeve qe vendosen ne veper
 • Monitorimi i kostos se projektit, bazuar ne nje grafik te shperndarje se fondeve
 • Krahasimi i furnizimeve me inventaret fizike mujore, per te evidentuar saktesite e librezave te masave
 • Realizon dhe mban pergjegjesi per te gjithe detyrat e tjera qe i ngarkohen

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Të ketë mbaruar Fakultetin per Inxhinieri elektrike
 • Një diplomë pasuniversitare përben avantazh
 • Të ketë të paktën 10 vjet eksperiencë pune ne projekte civile (rezidenca banimi dhe tregtare)
 • Të ketë njohuri të mira të Gjuhës Angleze.
 • Të ketë njohuri shumë të mira rreth dokumentacioneve teknike që aplikohen për kompanitë e ndërtimit.
 • Të ketë aftesi menaxheriale, te jete i komunikueshem, te kete aftesi deleguese dhe te jete i afte ne vendosjen e prioriteteve
 • Të përdorë mirë programet Autocad dhe Microsoft office
 • Mobiliteti eshte avantazh

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: e.stermasi@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Ergesta STERMASI në numrin e celularit + 355 68 2033430 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 24/09/2018


Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Konkurruese