KETRI WEB ofron internship në fushën e programimit, Tiranë

Rreth nesh

Custom web development

Titulli i postimit * KETRI WEB ofron internship në fushën e programimit, Tiranë
Kategoria Punë Praktike
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Ketri Web, kompani programimi e specializuar në programim custom për web, ofron internship në fushën e programimit, me kohëzgjatje 3 muaj, me mundësi punësimi.

Kërkesat e profilit

DETYRAT
- Përvetësimi i materialeve të dhëna për t'u mësuar
- Zhvillimi i një projekti individual custom
- Detyra të tjera, të përshtatura në bazë të profilit të aplikantit

NJOHURI TË DOMOSDOSHME TEKNIKE
- Njohuri bazë në HTML dhe CSS
- Njohuri bazë në PHP dhe SQL
- Njohuri bazë në JavaScript
- Njohuri bazë në programe dizajni si Photoshop, Illustrator, XD
- Njohuri të përgjithshme kompjuterike

AFTËSI PERSONALE TË DOMOSDOSHME
- Saktësi në shkrim
- Anglishte e rrjedhshme
- Vëmendje ndaj hollësive
- Vetëpërmirësim i vazhdueshëm profesional
- Orientim drejt cilësisë
- Mendim analitik

PËRFITIME
- Mundësi punësimi
- Mundësi zhvillimi profesional
- Trajnime
- Ambient i këndshëm

Tjetër (Opsionale)

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV dhe letër interesi në adresën hr@ketri.al. Titulli i email-it duhet të jetë "Aplikim për internship në programim".
Orari i punës është 8:30 - 17:00, e hënë - e premte.

--

Website: ketri.al
Linkedin: inkedin.com/company/ketriweb
Facebook: facebook.com/ketriweb