KETRI WEB - Back-end developer (Tiranë)

Rreth nesh

Custom web development

Titulli i postimit * KETRI WEB - Back-end developer (Tiranë)
Kategoria Software/Web Development
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Jemi në kërkim të një individi të talentuar në pozicionin "Back-end developer". Kandidatët duhet të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune me teknologjitë e LAMP stack.

Kërkesat e profilit

Detyrat
- Planifikimi dhe realizimi i projekteve të mesme dhe të mëdha
- Modifikime në projekte ekzistuese
- Krijimi i skemës së databazës
- Shkrimi i kodit pastër dhe të mirëorganizuar
- Organizimi modular i kodit
- Ndërveprimi me serverin
- Testimi i programeve të krijuara
- Përgatitje dokumentacionesh teknike

Njohuri të domosdoshme teknike
- PHP
- SQL
- Apache
- Relational database
- Debugging
- Njohuri të përgjithshme kompjuterike

Njohuri shtesë
- JavaScript
- HTML
- CSS
- Third-party APIs
- Linux

Aftësi personale të domosdoshme
- Anglishte e rrjedhshme
- Vëmendje ndaj hollësive
- Vetëpërmirësim i vazhdueshëm profesional
- Saktësi në shkrim
- Orientim drejt cilësisë
- Mendim analitik

Përfitime
- Angazhim në projekte interesante
- Mundësi zhvillimi profesional
- Ambient i këndshëm
 

Tjetër (Opsionale)

Të interesuarit mund të aplikojnë vetëm nëpërmjet linkut të mëposhtëm.
www.ketri.al/sq/back-end-developer-aplikim-pune

Orari i punës është 8:30 - 17:00, e hënë - e premte.

--
Website: ketri.al
Linkedin: linkedin.com/company/ketriweb
Facebook: facebook.com/ketriweb