Kerkohet Menaxher i Marrjes në Sigurim për Produktet e Pasurisë dhe Kasko, Dega Durrës

O nama

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Naziv pozicije * Kerkohet Menaxher i Marrjes në Sigurim për Produktet e Pasurisë dhe Kasko, Dega Durrës
Kategorija General menadzment
Vrsta posla Full Time
Opis posla

Menaxher i Marrjes në Sigurim për Produktet e Pasurisë dhe Kasko, Dega Durrës

Traženi uslovi

Menaxher i Marrjes në Sigurim për Produktet e Pasurisë dhe Kasko, Dega Durrës

Ostalo (Opciono)

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Fakultetin Ekonomik.
Eksperience pune mbi 5 vjet.
Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, e-mail, internet.
Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe te folur).
Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, organizative, analizuese, drejtuese, monitoruese dhe vlerësuese. Të jetë i përkushtuar dhe dinamik.

 

Të interesuarit, brenda datës 26.07.2017 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi     dhe      2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë                        “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”,      Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: info@sigal.com.al

 

 

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit 04 22 333 08.