Punë punë natë e ditë,
që të shohim pakëz dritë.

— Obrazovanje
Region Posao Svi