Asistente Avokate/Juriste

Post Title * Asistente Avokate/Juriste
Category Assistant
Work type Part Time
Job Description

Kerkohet Asistente Avokatie/Juriste prane nje Kompanie Nderkombetare.

Requrements

Asistim dhe menaxhim I ceshtjeve juridike.

Salary E kenaqshme