Specialist per Pensionet Vullnetare ne Fier

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * Specialist per Pensionet Vullnetare ne Fier
Περιγραφή εργασίας

Specialist per Pensionet Vullnetare, Fier

Απαιτήσεις

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Fakultetin Ekonomik ose Fakultetin e Drejtësisë.
Të ketë 10 (dhjetë) vjet eksperiencë pune.
Te kete njohuri shume te mira per sistemin e Sigurimeve Shoqerore ne pergjithësi dhe

       te njohë  Pensionet Vullnetare  në veçanti.

Të ketë njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet.
Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.

Të interesuarit, brenda datës 28.02.2018 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi     dhe       2 referenca, me adresën “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.