Specialist i Marrjes në Sigurim në kontakt me klientët në terren

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * Specialist i Marrjes në Sigurim në kontakt me klientët në terren
Περιγραφή εργασίας

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE NË TIRANË

 

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për 1 (nje) vend të lire pune:

 

Specialist i Marrjes në Sigurim në kontakt me klientët në terren

Απαιτήσεις

Kriteret që aplikanti duhet të plotesojë janë:

 

Të ketë mbaruar arsimin e lartë.

Te ketë tre vjet eksperiencë në punë dhe preferohet të ketë eksperiencë  pune 2 vjet në fushën e sigurimeve për marrjen në sigurim.

Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, internet.

Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).

Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.

 

Të interesuarit, brenda datës 16.08.2018 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi     dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

 

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.