INXHINIER/E I HIDROTEKNIKËS - PRISHTINË

About us

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Τίτλος ανάρτησης * INXHINIER/E I HIDROTEKNIKËS - PRISHTINË
Περιγραφή εργασίας

PËRSHKRIMI I PUNËS: 

 • Harton dhe drejton ndërtimin e energjisë dhe projekteve të tjera hidraulike për kontrollin dhe përdorimin e ujit: llogarit dhe vlerëson normat e rrjedhës së ujit.
 • Specifikon llojin dhe madhësinë e pajisjeve, siç janë tubacionet, pompat, turbinat, valvulat e presionit dhe rezervuarët e mbitensionit, të përdorura për transportimin e ujit dhe konvertimin e energjisë së ujit në energji elektrike.
 • Drejton nëpërmes mbikëqyrësve vartës, aktivitetet e punëtorëve të angazhuar në pastrimin, gërmimin dhe vendosjen tubacionit për të stabilizuar rrjedhat dhe rrugët e hapura të ujit.
 • Harton dhe koordinon ndërtimin e kanaleve dhe rrjedhave për transportin dhe shpërndarjen e ujit; planifikon rezervuarë, valvula presioni dhe stacione përforcuese për të siguruar presionin e duhur të ujit në të gjitha nivelet;
 • Merr pjesë në takimet e stafit për realizimin e projektit, për aspekte që lidhen me disiplinën hidrologjike/hidraulike.
 • Merr pjesë në përgaditjen e propozimeve për shërbime;
 • Mbikëqyr zhvillimin profesional të personelit të vogël brenda grupit inxhinierik.

Απαιτήσεις

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Diplomë universitare në Inxhinieri Hidroteknike (përparësi për kandidatët që kanë përfunduar studimet Master).
 • Përvojë +5 vjeçare në Hidroteknikë, dizajnin e strukturës hidraulike.
 • Njohuri të gjuhës angleze.
 • Aftësi të komunikimit .
 • Aftësi në vendimmarrje dhe zgjidhjen e problemeve.

PAGESA:   Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.xhema@theheadhunter.com , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Dren XHEMA në numrin e telefonit + 383 44 22 44 66 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data  08 Tetor 2018. Te gjithe kandidatet te cilet aplikojne për këtë pozitë, ju lutemi të ceket pozita e punës për të cilën aplikoni në “Subject Line”.


Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV). 

 

 

Μισθός Konkuruese