Drejtor Marketing

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Κατηγορία ?????? ??????????
Περιγραφή εργασίας

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për   1(një) vend të lirë pune në Drejtorinë e Përgjithshme:

 

Drejtor Marketing

Απαιτήσεις

Kriteret që aplikanti duhet të plotesojë janë:

Të ketë diplomë universitare në Marketing (diplome Masteri MBA përbën përparësi);

Të ketë minimumi 10 vjet eksperiencë pune;

Të ketë eksperiencë në hartimin dhe zbatimin e strategjive marketing dhe fushatave të marketingut mix;

Të ketë aftësi drejtuese dhe të menaxhimit të stafit;

Të jetë krijues, energjik, të marrë përgjegjësi dhe të jetë i aftë të zgjidhë problemet;

Të ketë aftësi të shkëlqyra ndërvepruese me kolegë, partnerë biznesi dhe nivele të larta menaxhimi;

Të jetë i organizuar dhe metodik, i motivuar, proaktiv dhe të ndërmarrë iniciativa;

Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur);

Njohuri të shkëlqyera të programeve kompjuterike.

 

Të interesuarit, brenda datës 25.01.2019 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe  2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

 

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.