Financier

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Κατηγορία Λογιστική και Χρη&m
Περιγραφή εργασίας

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për   3 (tre) vende të lira pune në Drejtorinë e Përgjithshme:

 

Financier

Απαιτήσεις

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

 

  • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Financë / Kontabilitet ose fusha të tjera të ngjashme, preferohet çertifikim profesional në Kontabilitet (preferohet Kontabël i Miratuar);
  • Të ketë eksperience në menaxhimin e kontabilitetit, kreditimit, kostos dhe përfitueshmerisë, të përfituara në institucione mikrofinanciare apo banka;
  • Të ketë njohuri të avancuara në lidhje me rregulloret përkatëse statutore shqiptare për kompanitë dhe institucionet financiare jo-banka, parimet e kontabilitetit, legjislacioni ligjor lokal dhe ligjet për taksat dhe punësimin;
  • Të ketë njohuri mbi politikat dhe proçedurat operacionale, kreditimin e produkteve dhe shërbimeve;
  • Të ketë njohuri të sistemeve të kontabilitetit;
  • Të ketë eksperiencë pune minimum 5 vjet, eksperience bankare ose ne institucionet jo bankare te liçensuara nga Banka e Shqipërisë;
  • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).

 

Të interesuarit, brenda datës 10.05.2019 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi  dhe  2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.