Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Elbasan

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Elbasan
Κατηγορία ?????????? / ??????
Περιγραφή εργασίας

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për 1(një) vend vakant si:

 

Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Elbasan

 

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

dhe promovon shitjen e produketeve te “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA”, me prioritet rritjen e shitjeve te produkteve e sigurimit, per te cilat eshte pergjegjes per shitje, ne zbatim te urdherave/udhezimeve te Administratorit te Pergjithshem. Mban nje plan per takimet me klientet te cilin ja paraqet Drejtorit te Deges.

Απαιτήσεις

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

  • Të ketë mbaruar arsimin e lartë.
  • Të ketë dy vjet eksperiencë pune.
  • Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet.
  • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
  • Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.

Të interesuarit, brenda datës 29.06.2019 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

Për çdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit 04 22 333 08.