Përgjegjës Mirëmbajtje Objekti dhe Logjistike

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * Përgjegjës Mirëmbajtje Objekti dhe Logjistike
Κατηγορία ?????? ??????????
Περιγραφή εργασίας

"SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për 1(një) vend të lirë pune në Drejtorinë e Përgjithshme:

 

Përgjegjës Mirëmbajtje Objekti dhe Logjistike

Απαιτήσεις

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

Kontrollon zbatimin e rregullave të Kompanisë lidhur më mirëmbajtjen dhe sigurinë. Kryen kontrollin e përditshëm për sigurinë e objekteve përfshirë ndjekjen e kontratës për  shërbimin SHRSF. Ndërmerr kontrolle periodike, teknike për gjendjen e  objekteve si sistemi i mbrojtjes kundër zjarrit, sistemi i ngrohjes qendrore, ashensorëve, tarracave, sistemi i ndriçimit. Ndërmerr veprimet e nevojshme për mirëmbajtjen e ambjenteve, përfshirë edhe kontraktimin e subjekteve të treta. Mban dhe raporton periodikisht buxhetin për mirëmbajtje dhe riparime, në zëra të veçantë.

 

Kriteret që aplikanti duhet të plotesojë janë:

  • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në shkencat ekonomike, inxhinierike dhe juridike;
  • Eksperiencë pune jo më pak se 3 vjet;
  • Të ketë njohuri të gjera të politikave në shërbimet logjistike, aftësi për të përcaktuar objektiva dhe vendosur prioritete dhe respektuar afatet;
  • Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet;
  • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
  • Aftësi për të planifikuar, rishikuar dhe koordinuar punën e stafit nën varësi, aftësi shumë të mira komunikimi, prezantimi, aftësi analitike dhe fleksibilitet në pranimin e metodave dhe procedurave te reja.

 

Të interesuarit, brenda datës 05.09.2019 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi  dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.