Specialist Statistike

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * Specialist Statistike
Κατηγορία ?????????????
Περιγραφή εργασίας

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për  1(një) vend të lirë pune në Drejtorinë e Përgjithshme:

 

Specialist Statistike

Απαιτήσεις

Kriteret që aplikanti duhet të plotesojë janë:

  • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Ekonomi , Inxhinieri Matematike;
  • Preferohet të ketë eksperiencë pune si Specialist Statistike ose të ketë kryer specializime ose kurse për Statistikë;
  • Te kete njohuri shumë të mira per sistemin e Sigurimeve;
  • Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet;
  • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
  • Të ketë aftesi shume te mira analitike si dhe të ketë aftësi të punojë në grup dhe në mënyrë të pavarur

 

Të interesuarit, brenda datës 05.09.2019 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

 

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.