Specialist per Marrjen ne Sigurim Produktet Vullnetare, Dega Berat

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * Specialist per Marrjen ne Sigurim Produktet Vullnetare, Dega Berat
Περιγραφή εργασίας

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për1(nje) vend të lirë pune:

 

Specialist per Marrjen ne Sigurim Produktet Vullnetare, Dega Berat 

Απαιτήσεις

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

Prezanton dhe promovon shitjen e produkteve të “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA”, me prioritet rritjen e shitjeve të produkteve të sigurimit vullnetar, për te cilat është përgjegjës për ofrimin, shitjen dhe mbajtjen e marrëdhënienve me klientin, në zbatim të urdhërave/udhëzimeve të Administratorit të Përgjithshëm. Mban një plan për takimet me klientët të cilin ja paraqet Drejtorit të Degës.

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

  • Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Fakultetin Ekonomik ose Fakultetin e Drejtësisë.
  • Të jetë mbi 30 vjeç dhe preferohet me mbi 10 (dhjetë) vjet eksperiencë pune.
  • Te kete njohuri shume te mira per sistemin e Sigurimeve Shoqerore ne pergjithësi dhe  te njohë  Pensionet Vullnetare  në veçanti.
  • Të ketë njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet.
  • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
  • Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.

Të interesuarit, brenda datës 30.09.2019 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

Për çdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit 04 22 333 08.