Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Tiranë

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Tiranë
Περιγραφή εργασίας

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për 4 (katër) vende të lira pune:

 

 Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Tiranë

Απαιτήσεις

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

Prezanton dhe promovon shitjen e produkteve të “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA”, me prioritet rritjen e shitjeve të produkteve të sigurimit vullnetar, për te cilat është përgjegjës për ofrimin, shitjen dhe mbajtjen e marrëdhënienve me klientin, në zbatim të urdhërave/udhëzimeve të Administratorit të Përgjithshëm. Mban një plan për takimet me klientët të cilin ja paraqet Drejtorit të Degës.

 

Kriteret që sejcili aplikant duhet të plotesojë janë:

  • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në një nga Fakultetet  Ekonomik drejtimi Marketing, Juridik ose Inxhinierisë
  • Te ketë 5 (pesë) vjet përvojë pune.
  • Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, e-mail, internet.
  • Preferohen kandidatë me njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe te folur).
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, organizative, analizuese, monitoruese dhe vlerësuese.   
  • Të jetë i përkushtuar dhe dinamik.

 

Të interesuarit, brenda datës 02.10.2019 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi     dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

 

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.