Menaxher të Marrjes në Sigurim, Dega Elbasan

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * Menaxher të Marrjes në Sigurim, Dega Elbasan
Περιγραφή εργασίας

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton për  4 (katër) vende të lira pune:

                                   Menaxher të Marrjes në Sigurim, Dega Elbasan

 

 • Prezanton dhe promovon shitjen e të gjithë produkteve të sigurimit të shoqërisë “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” .
 • Ndërton rrjetin e shitjeve për produktin e sigurimit të cilin prezanton.
 • Administron shitjet dhe rrjetin e shitjeve.
 • Mban lidhje me klientet dhe ndërton rrjetin e shitjeve.
 • Mban lidhje me departamentet në Drejtorinë e Përgjithshme.
 • Ndjek ecurine e punëve si dhe drejton dhe përgatit stafin e shitjeve.
 • Organizon takime për promovim produkti.
 • Për shitjet e realizuara përveç pagës përfiton komisione/bonuse sipas kritereve dhe proçedurave të përcaktuara në udhëzime / akte te tjera për këtë qëllim, të shoqërisë.

Απαιτήσεις

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë, me preferencë në Fakultetin Ekonomik, Juridik ose Shkenca të Natyrës.
 • Eksperiencë punë si menaxher ose drejtues në biznes ose në institucione publike, mbi 5 vjet.
 • Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, e-mail, internet.
 • Preferohen kandidatë me njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, organizative, analizuese, drejtuese, monitoruese dhe vlerësuese. Të jetë i përkushtuar dhe dinamik.

Të interesuarit, brenda datës 20.11.2019 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose te dërgojnë në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@uniqa.al

Për çdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit 04 22 333 08.