ASISTENT INXHINIER I HIDROTEKNIKËS - PRISHTINË

За нас

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Наслов на огласот * ASISTENT INXHINIER I HIDROTEKNIKËS - PRISHTINË
Категорија Инженер
Опис на работата

PËRSHKRIMI I PUNËS: 

 • Hartimi i skicave dhe planeve të kanalizimit, trajtimit të ujit dhe strukturave mbrojtëse nga përmbytjet.
 • Menaxhimi dhe mirëmbajtja e operacioneve të infrastrukturës së ujërave dhe kanalizimeve.
 • Paraqitja e detajeve të projektit dhe informacioni teknik për ekipin punues.
 • Përpilimi i raporteve;
 • Menaxhimi i buxheteve të projektit;
 • Njuhuri të vazhdueshme për ndryshime në legjislacion dhe udhëzime rregullative;
 • Ndërlidhja me klientët, kontraktorët, autoritetet lokale dhe furnizuesit;
 • Mbikëqyrja e punëtorëve në terren;

Потребни квалификации

 KËRKESAT E PROFILIT:

 • Diplomë universitare në Inxhinieri Hidroteknike .
 • Përvojë +2 vjeçare në Hidroteknikë, dizajnin e strukturës hidraulike.
 • Njohuri të gjuhës angleze.
 • Aftësi të komunikimit .
 • Aftësi në vendimmarrje dhe zgjidhjen e problemeve.

Друго (опционално)

PAGESA:   Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.xhema@headhunter.al , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Dren XHEMA në numrin e telefonit + 377 44 22 44 66 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data  27 Shkurt 2018. Te gjithe kandidatet te cilet aplikojne për këtë pozitë, ju lutemi të ceket pozita e punës për të cilën aplikoni në “Subject Line”.

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV). 

Плата Konkuruese