ASISTENT INXHINIER I ELEKTROTEKNIKËS - PRISHTINË

За нас

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Наслов на огласот * ASISTENT INXHINIER I ELEKTROTEKNIKËS - PRISHTINË
Категорија Инженер
Опис на работата

PËRSHKRIMI I PUNËS: 

 • Sigurimi i pajisjeve elektrike, instrumenteve, kontrollimit, automatizimit dhe shërbimeve të mbështetjes teknike në kuadrin e kompanisë me kompanitë kontraktuese;
 • Përgadit dhe asiston në përgaditjen e dizajnit elektrik nga fizibiliteti, skicimi dhe dizajnimi i hollësishëm;
 • Përgadit dhe asiston në përgaditjen e rezultateve të dizajnit për të lehtësuar pajtueshmërinë me specifikimet dhe kërkesat e klientit, të cilat përfshijnë detajet e kontrollit, përzgjedhja e kabllove, llogaritjen dhe orarin, përzgjedhja e instrumenteve të punës, bllokimi i kabllove dhe rrugët etj.
 • Ndihmon në inspektime dhe anketime në vend, sipas kërkesës për përfundimin e projekteve .
 • Ndihmon në menaxhimin e ngarkesës së përditshme të stafit teknik brenda departamentit, sipas udhëzimeve të Inxhinierëve të projektit;
 • Ndihmon anëtarët në zhvillimin e formave dhe modeleve të dizajnit me qëllim të rritjes së efikasitetit të përgjithshëm;
 • Përgaditja e të dhënave të projektimit p.sh. përgaditja e vizatimeve, orarit, llogaritjes, raporteve dhe dokumenteve mbështetëse.

Потребни квалификации

 KËRKESAT E PROFILIT:

 • Diplomë universitare në Inxhinieri Elektrike .
 • Të jetë kompetent dhe të ketë përvojë në prodhimin e vizatimeve lidhur me ndërtim dhe instalim.
 • Aftësi për të marrë udhëzime ose skica për të prodhuar vizatime të qarta punë, në një nivel të lartë të saktësisë në një format dhe afat kohor sipas dakordimit të palëve.
 • Njohuri e gjuhës angleze.
 • Aftësi organizuese, komunikuese dhe caktimi i përparësive në punë .
 • Njohja e punës me AutoCAD.

Друго (опционално)

PAGESA:  Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.xhema@headhunter.al , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Dren XHEMA në numrin e telefonit + 377 44 22 44 66 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data  28 Shkurt 2018. Te gjithe kandidatet te cilet aplikojne për këtë pozitë, ju lutemi të ceket pozita e punës për të cilën aplikoni në “Subject Line”.

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV). 

 

Плата Konkuruese.