MENAXHER DYQANI – PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * MENAXHER DYQANI – PRISHTINË
Kategoria Manaxher Shitjesh
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një nga klientët tanë kompani lidere ne distribucion po kërkojmë të punësojmë në Kosovë:

                  MENAXHER DYQANI – PRISHTINË

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË: 

 • Përgjegjës për cdo aspekt në baza ditore, mbikqyrjen dhe organizimin e dyqanit, duke përfshirë furnizimin, shitjen, stoqet, stafin, kërkesat dhe ankesat e konsumatorëve, përcjelljen e konkurencës dhe arritjen e targeteve të caktuara.
 • Menaxhimi dhe motivimi i skuadrës për të rritur shitjet dhe për të siguruar rezultatet dhe objektivat e paracaktuara;
 • Menaxhimi i niveleve të stokut sipas buxhetit dhe marrja e vendimeve kyçe për kontrollin e stokut;
 • Mbledhja, filtrimi dhe dërgimi i porosive ditore;
 • Të përballojë me profesionalizmin e kërkuar prej pozicionit ankesat dhe komentet e klienteve duke respektuar procedurat e kompanisë;
 • Të studioje në mënyrë sistematike terrenin e shitjeve;
 • Të bashkepunojë me kolegët dhe klientët; identifikimi dhe/ose zgjidhja e çeshtjeve urgjente;
 • Organizimi i trajnimeve për stafin e shitjes;
 • Përgatitja e punonjesve të dyqanit për të pasur rezultate;
 • Angazhim në çeshtjet e stafit; intervistimi me pjestarë të stafit aktual për staf menaxhues potencial dhe pozicione kyqe të dyqanit; ndjekja e vleresimeve dhe pasqyrimeve të ecurisë së stafit nën varësi;
 • Organizimi i promocioneve në nivel dyqani;
 • Kontrolli i shpenzimeve operative mujore;
 • Kujdesi për paraqitjen e jashtme dhe të brendshme të dyqanit;
 • Pjesemarrja ne takimet 2 javore për shitjet;
 • Organizimi i takimeve sistematike me pergjegjesit e sektoreve dhe stafin e shitjeve;
 • Dhënia e feedback-ut tek zyra qendrore në baza ditore, javore dhe mujore sipas procedurave të kompanisë;
 • Regjistrimi i rezultateve te shitjeve dhe analizës së ecurisë;

Kërkesat e profilit

 • Edukimi: Diplome universitare larta (preferohet Fakulteti Ekonomik në profilin Menaxhim);
 • Eksperiencat e punës: Minimum 3 vjet përvojë pune në shitje me pakicë konkretisht në supermarket;
 • Kualifikime të tjera:
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (e shkruar dhe e komunikuar);
 • Njohuri shumë të mira të Paketës MS Office (Ëord, Excel, Poëer Point) Internet;
 • Aftësi organizative dhe menaxheriale;
 • Aftësi të mira komunikuese dhe negociuese;
 • Qëndrim analitik ndaj problemeve në analizën e shkaqeve dhe gjetjen e zgjidhjeve të shpejta;
 • Shumë i besueshëm, diskret dhe etik;
 • Aftësi të mira analitike dhe vendimmarrëse;
 • Aftësi për të zgjidhur probleme kyçe;
 • Aftesi te shkelqyera komunikuese;
 • Metodik dhe i organizuar;
 • Ndershmeri dhe integritet;
 • Kushtet e punës:

 

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të aplikojnë online duke klikuar më posht në butonin Apliko Online. Dërgojni aplikimin e tuaj (CV në gjuhën angleze). Për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znjsh. Doruntina JAKUPI në numrin e telefonit + 381 38 749001 (nga Hënë në të Premte) apo nëpërmjet E-mail [email protected] jo më vonë se data 10 Janar 2017

Link: http://hh.al/ceo/application/7b672ade434dd5d0905a0236d535cb558c3cae5ae62726edc09c825451cdbd2f

Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Mjaft konkuruese