ASISTENT/E EKZEKUTIVE- PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * ASISTENT/E EKZEKUTIVE- PRISHTINË
Kategoria Asistent/e
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një nga klientët tanë institucion mikro-financiar jo-bankar po kërkojmë të punësojmë në Prishtinë/Kosovë:

ASISTENT/E EKZEKUTIVE- PRISHTINË

PËRGJEGJËSITË KRYESORE: 

 • Ofron mbështetje organizative për menaxhmentin e lartë, bordin e drejtorëve dhe komitetet e kompanisë;
 • Shërben si urë komunikimi në mes të menaxhmentit të lartë, bordit të drejtorëve, komiteteve dhe departamenteve të kompanisë;  
 • Punon ngushtë me menaxhmentin e lartë, bordin e drejtorëve dhe komitetet e kompanisë duke i mbajtur të informuar lidhur me angazhimet e planifikuara;  Udhëheq projekte të deleguara nga menaxhmenti i lartë, bordi i drejtorëve dhe komitetet e kompanisë;
 • Përgatit agjendën dhe materialet për mbledhjet e menaxhmentit të lartë, bordit të drejtorëve dhe komiteteve të kompanisë;
 • Përgatit dhe menaxhon agjendën ditore të menaxhmentit të lartë, bordit të drejtorëve dhe komiteteve të kompanisë;
 • Shoqëron menaxhmentin në takime me palë të treta;
 • Përgatit procesverbalet e mbledhjeve dhe takimeve të menaxhmentit të lartë, bordit të drejtorëve, dhe komiteteve të kompanisë.

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Diplomë universitare në lëmi të menaxhimit ose të ngjashme;
 • Përvojë punë mbi një vjeçare në pozitë të asistentit ekzekutiv ose të ngjashme; Të jetë i vëmendshëm në detale dhe i saktë në kryerje të punëve;
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur deri në përfundim të angazhimit të deleguar;
 • Të jetë në gjendje të ruaj konfidencialitetin e informatave me të cilat ballafaqohet gjatë punës.

 

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Të gjithë të interesuarit janë të lutur të aplikojnë online duke klikuar në butonin APLIKO ONLINE. Dërgoni aplikimin tuaj (CV në gjuhën angleze). Për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znjsh. Blerta HASANI në numrin e telefonit + 381 38 749001 (nga Hënë në të Premte) apo nëpërmjet E-mail [email protected] jo më vonë se data 21 Korrik 2017. 


Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Mjaft konkuruese