ZËVENDËS DREJTOR I PËRGJITHSHËM- PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * ZËVENDËS DREJTOR I PËRGJITHSHËM- PRISHTINË
Kategoria Drejtues/Menaxher
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Ne ofrojmë mentalitetin më të ri në industrinë e personelit dhe biznesi ynë fokusohet kryesisht te Kandidatët dhe Klientët. Në emër të një nga klientët tanë institucion mikro-financiar jo-bankar po kërkojmë të punësojmë në Prishtinë/Kosovë:
 

ZËVENDËS DREJTOR I PËRGJITHSHËM- PRISHTINË

PËRGJEGJËSITË KRYESORE: 

 • Bashkëpunon me drejtorin e përgjithshëm me qëllim të zhvillimit dhe implementimit të planit strategjik afatgjatë;
 • Identifikon, propozon dhe zhvillon produkte të reja;
 • Promovon shërbimet që ofron institucioni; 
 • Është përgjegjës për zhvillimin dhe menaxhimin e rrjetit të agjentëve;
 • Negocion marrëveshje për projekte të ndryshme;  
 • Këshillon drejtorin e përgjithshëm në projekte specifike;  
 • Asiston drejtorin e përgjithshëm në përgatitjen e raporteve të ndryshme;
 • Organizon dhe mbikëqyr punën e të gjitha departamenteve; 
 • Mbikëqyrë respektimin e vazhdueshëm të politikave dhe procedurave të brendshme;  Propozon avancimin e proceseve ekzistuese;
 • Zëvendëson Drejtorin e përgjithshëm, në mungesë të tij;
 • Kryen dhe funksione të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe aktet tjera të përgjithshme.

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Diplomë universitare në menaxhment apo në fusha të ngjashme;
 • Preferohet kualifikimi pasuniversitar;
 • Përvojë pune mbi 5 vite në menaxhment; 
 • Njohuri të menaxhimit financiar;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi në gjuhën shqipe dhe angleze;
 • Njohuria e gjuhës serbe do të ishte përparësi.

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Të gjithë të interesuarit janë të lutur të aplikojnë online duke klikuar në butonin APLIKO ONLINE. Dërgoni aplikimin tuaj (CV në gjuhën angleze). Për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znjsh. Doruntina JAKUPI në numrin e telefonit + 381 38 749001 (nga Hënë në të Premte) apo nëpërmjet E-mail [email protected] jo më vonë se data 21 Korrik 2017. 


Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

 

Paga Mjaft konkuruese