IT AUDITOR - PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * IT AUDITOR - PRISHTINË
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një nga klientët tanë bankë nacionale po kërkojmë të punësojmë në Prishtinë/Kosovë:

IT AUDITOR - PRISHTINË

PËRMBLEDHJE E POZITËS: 

Përgjegjëse për përgatitjen e draft raporteve dhe raporteve finale lidhur me auditimin që kryen, vlerësimim e besueshmërisë së të dhënave të gjeneruara nga Sistemi Kompjuterik që mbështesin raportet financiare dhe analizimin e programeve specifike dhe rezultatet e tyre.

Ekzamimin e cilësisë së kontrolleve në Sistemin e Informacionit dhe operacionet e lidhur ame të, për të siguruar efektivitet  të këtij sistemi.

Raportimin lidhur me besueshmërinë e të dhënave kompjuterike dhe të sistemeve që përpunojnë dhe mirëmbajnë të dhënat e ndryshme, me qëllim të shfrytëzimit të burimeve në mënyrë efektive.

Planifikimin e auditimit të bazuar në rrezik.

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSIT:

 • Të vlerësojë besueshmërinë e të dhënave të gjeneruara nga Sistemi Kompjuterik (SK) që mbështesin raportet financiare dhe të analizojë programet specifike dhe rezultatet e tyre;
 • Të ekzaminojë cilësinë e kontrolleve në Sistemin e Informacionit (SI) dhe operacionet e lidhura me të, për të siguruar efektivitet të SI-së;
 • Të raportojë lidhur me besueshmërinë e të dhënave kompjuterike dhe të sistemeve që përpunojnë dhe mirëmbajnë të dhënat e ndryshme, me qëllim të shfrytëzimit të burimeve në mënyrë efektive;
 • Të planifikojë auditimin e bazuar në rrezik dhe vlerësim fillestar të rrezikut;
 • Të identifikojë kontrollet kyçe të implementuara në aplikacione siç janë: rregullat, procedurat, praktikat dhe strukturat organizative të dizajnuara për të dhënë një siguri të arsyeshme për përmbushjen e qëllimeve;
 • Të kompletojë procedurat e auditimit, përfshirë testimin e kontrolleve të brendshme;
 • Të përfundojë auditimin dhe raportimin duke u mbështetur në regjistrat e raportit standard të auditimit të ndërtuar në aplikacion në përputhje me rregullat dhe rregulloret duke u bazuar në Planin vjetor të Auditimit;
 • Të asistojë në kompletimin e raporteve speciale, aty ku kërkohet dhe asistimi në auditimin e fushave tjera të bankës, sipas kërkesës së mbikëqyrësit direkt dhe hierarkisë raportuese të Departamentit;
 • Për punën e tij i përgjigjet Menaxherit të Departamentit të Auditimit të Brendshëm;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Fakulteti Ekonomik, shkenca Kompjuterike ose të ngjashme;
 • Mbi 2 vite përvojë pune, preferohet përvojë në Teknologji Informative;
 • Njohja e Gjuhës Angleze;
 • Njohja e punës me kompjuterë;
 • Aftësi organizative dhe analitike.

Tjetër (Opsionale)

KOMPETENCAT KYCE  PËR IT AUDITOR

 • Zgjidhja e problemeve;
 • Aftësi planifikuese ;
 • Shkathtësi strategjike;
 • Delegimi;
 • Të ndërtojë ekipe efektive.

 

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: b.hasani@headhunter.al , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znjsh. Blerta HASANI në numrin e telefonit + 381 38 749001 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 31 Gusht 2017.


Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Konkuruese.