ADMINISTRATOR SISTEMESH - TIRANË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * ADMINISTRATOR SISTEMESH - TIRANË
Kategoria IT/Software Development
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

 • Ky pozicion relaton direkt tek përgjegjësi i IT dhe i Rrjetit.
 • Instalon, mirëmban, konfiguron dhe bën backup-in dhe restaurimin e shërbimeve kur është e nevojshme për paisjet dhe shërbimet e kompanisë.
 • Instalon dhe konfiguron sistemet operuese, shërbimet e ndryshme si mail server, DNS, FTP, ëeb, VOIP, IPTV, sistemet e monitorimit, etj.
 • Monitoron logset e sistemeve kritike, vlerëson ecurinë e tyre qoftë nga ana funksionale, ashtu edhe nga ana operacionale, konfiguron kushtet e alarmeve për rastet kur resurset janë drejtë ezaurimit.
 • Përcakton dhe ndjek procedurat e punës për sigurimin e mbarëvajtjes së shërbimeve të kompanisë. 
 • Planifikon në kohë përditësimet e nevojshme, ndërhyrjet e nevojshme të mirëmbajtjes si të zgjerimit të resurseve.
 • Ndjek me përparësi dhe përditesohet vazhdimisht në lidhje me problemet e sigurisë të zbuluara mbi sistemet në përdorim dhe lajmëron në kohë, planifikon dhe zbaton në bashkëpunim me skuadren përkatëse të IT fiksimin e këtyre problemeve.
 • Zbulon dhe zgjidh në kohë problemet e funksionimit të paisjeve, programeve dhe shërbimeve.
 • Përcakton dhe konfiguron akseset e shkallëzuara në resurset e informacionit si dhe ndjek politikat përkatëse të sigurimit të informacionit të kompanisë.
 • Krijon skripte, ndërfaqe, shërbimet ëeb, etj; për integrimet e nevojshme të sistemeve të kompanisë ndërmjet tyre dhe/ose me sisteme të ndryshme të partnerëve të kompanisë.
 • Planifikon blerjet e nevojshme të paisjeve, programeve si dhe të licensave të nevojshme konform nevojave të kompanisë.
 • Merr pjesë në projektet që kanë të bëjnë me shërbimet e ndryshme të kompanisë

Kërkesat e profilit

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë (të preferueshme janë dega e elektronikës, informatikës ose ai të keni eksperiencë të dallueshme).
 • Të paktën tre vjet në pozicionin e administrimit të sistemeve në një kompani telekomunikacioni ose me larmi të ngjashme të sistemeve.
 • Eksperiencë shumë të mirë në rrjetet dhe protokollet e rrjetit, në konfigurimin dhe gjetjen e problemeve të lidhura me konfigurimet e rrjetave, routimet, loop-et, humbjet e paketave, etj.
 • Eksperiencë në përdorimin e mjeteve të gjetjes së problemeve si telnet, ping, traceroute, ftp, tcpdump, nslookup, etj.
 • Të ketë eksperiencë të dallueshme në sistemet virtuale VmWare, Vcenter 5.x, etj.
 • Të ketë experiencë në sistemet operuese Linux (Debian, Centos, etj), sistemet VOIP (bazuar ne Asterisk: Vicidial, A2billing, Kannel, etj).
 • Eskperience në punën me databazat kryesore, në instalimin, konfigurimin, mirëmbajtjen e tyre, si dhe në punën konkrete me to (eksperiencë e dallueshme në programim për databaza).
 • Preferohen të kenë certifikata në administrimin e sistemeve virtuale, sistemeve Linux dhe sistemeve Cisco.
 • Të njohë gjuhën angleze të shkruar, lexuar dhe folur.
 • Të njohë programet e dokumentimit si Visio, paketen Office.
 • Të dijë të dokumentojë si duhet sistemet, konfigurimet, procedurat bazë, etj.
 • Të posedojë leje drejtimi të automjetit.

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM:    Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: j.cela@headhunter.al

 për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Joana CELA në numrin e telefonit +355 68 80 22 222 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 25 Prill 2016. 


Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Kompetitive