ZYRTAR PËR FURNIZIM - PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * ZYRTAR PËR FURNIZIM - PRISHTINË
Kategoria Shërbim ndaj Klientit
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

PËRSHKRIMI I PUNËS: 

  • Porositja e mallit nga prodhuesit dhe furnitorët (vendor dhe të huaj);
  • Kontrollimi i saktësisë së faturave prej furnitorëve për nga aspekti i cmimit, rabatit në faturë, boniteteve përcjellëse për pagesë dhe shitjes, përgatitja e kalkulimeve (përgjegjësi për saktësinë e të dhënave);
  •  Përcjellja e realizimit të marrëveshjeve me furnitorë, marrëveshjeve të shitblerjes dhe marrëveshjeve për distribuim;
  •  Përcjellja e shpalljeve të prokurimit publik;
  •  Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për pjesëmarrje në tender;
  •  Ndjekja e ndryshimeve në sistemin elektronik të prokurimit;

 
 

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

  • Fakultetin ekonomik, farmacisë.
  •  Njohuri për punën e tregtimit me shumicë dhe prokurimit.
  • Patentë shoferi – kategoria B .
  •  Njohuri të gjuhës angleze.

PAGESA:    Konkuruese.

Tjetër (Opsionale)

 

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: de.berisha@headhunter.al , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Dezera BERISHA në numrin e telefonit + 386 49 887 057 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data  18 Dhjetor 2017. Te gjithe kandidatet te cilet aplikojne për këtë pozitë, ju lutemi të ceket pozita e punës për të cilën aplikoni në “Subject Line”.

Provo suksesin me The HeadHunter!

Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 


Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV). 

 

Paga Konkuruese