DREJTOR KOMERCIAL

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * DREJTOR KOMERCIAL
Kategoria Manaxher Shitjesh
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një kompanie në fushën e distribucionit dhe marketingut, kërkojmë të punësojmë për Maqedoninë:

DREJTOR KOMERCIAL

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 

•Pergjegjes per drejtimin strategjik komercial drejt rritjes te kompanise dhe fitimit;


•Hartimi dhe implementimi i strategjise se pergjithshme te marketingut dhe shitjeve ne perputhje me strategjine dhe objektivat e biznesit duke e detajuar ne plane veprimi mujore;


•Hartimi dhe monitorimi i nje plani vjetor komercial marketingu dhe shitjesh, i cili detajon aktivitetet vjetore qe perkojne me targetat e miratuara te biznesit,


•Hartimi, ndjekja dhe realizimi i buxhetit vjetor te marketingut dhe te shitjeve ;


•Pergatit analiza te tregut, te konkurrences, te çmimeve, te elementeve publicitare dhe ia prezanton ato Bordit;


•Propozon zgjedhje dhe zgjidhje marketimi te brandeve kryesore ne funksion te arritjes te rezultateve;


•Monitorimi i zbatimit te aktiviteteve te marketingut brenda buxhetit dhe ne cilesine e kerkuar;


•Organizimi i promocioneve te vazhdueshme dhe aktiviteteve sezonale si elemente taktik per te rritur shitjet; 


•Ideon dhe krijon sherbime dhe paketa te reja;


•Udheheq kerkimet ne treg per te identifikuar kerkesat e tregut aktual dhe te te ardhmes;


•Pergatit politiken e çmimeve ne perputhje me zhvillimin e tregut, projektit dhe kerkesave te kompanise;


•Pergatit plane veprimi dhe skedule per te identifikuar kliente te rinj;


•Raporton tek Bordi periodikisht potencialet per produkte dhe sherbime te reja, zhvillimet specifike, informacionet e mbledhura ne terren, aktivitetet e konkurrences etj.

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

•Diplome Universitare ne Ekonomi, preferohet dega Administrim Biznesi.
•Rreth 10 vite eksperience pune ne shitje/menaxhim/marketing. 
•Mbi 3 vite eksperience pune ne pozicione drejtuese, preferohet ne industrine e FMCG.
•Aftësi të spikatura administrative, financiare dhe operacionale. 
•Komunikues efektiv me aftesi te shkelqyera te menaxhimit te marredhenieve.
•Aftesi analitike ne kerkim tregu, parashikim dhe menaxhim.
• Vendimmarres dhe strateg i afte me standarte te rrepta.
•Karizmatik dhe i afte per negociata te suksesshme biznesi.
•Perdorues shume i mire i Ms-Office, Outlook.
•Njohuri shume te mira te gjuhes angleze, te folur dhe te shkruar. Avantazh njohuri te maqedonishtes.

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.


Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: e.stermasi@headhunter.al, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Ergesta STERMASI në numrin e celularit + 355 68 2033430 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 31/01/ 2018.


Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në siaps këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV). 

Paga Konkurruese