DREJTUES LIGJOR I GRUPIT - TIRANË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * DREJTUES LIGJOR I GRUPIT - TIRANË
Kategoria Jurist
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një kompanie të njohur me aktivitet prodhimin e ushqimeve blektorale, kërkojmë të punësojmë në Tiranë:

DREJTUES LIGJOR I GRUPIT

MISIONI:

Mbrojtja e interesave dhe minimizimi i risqeve, duke siguruar përputhshmëri dhe veprimtari të Grupit brenda kërkesave dhe hapësirave ligjore.

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

Manaxhimi i të gjitha çështjeve dhe problemeve të ndryshme të karakterit ligjor të Grupit si:

 • Këshillim i saktë dhe në kohë i drejtuesve për të gjitha çështjet ligjore apo ndryshimet e legjislacionit dhe rregulloreve, duke ua komunikuar ato drejtuesve ne çdo rast.
 • Komunikon dhe negocion me palët e jashtme (rregullatorët, autoritetet publike etj.), duke krijuar dhe mbajtur me to marrëdhënie besimi e bashkëpunimi
 • Hartimi i marrëveshjeve, kontratave dhe dokumenteve të tjera ligjore për të siguruar të drejtat e plota ligjore të Grupit
 • Ndjekja e problemeve të ndryshme që mund të lindin midis Grupit dhe punonjësve të ose ndërmjet Grupit dhe institucioneve shtetërore ose private
 • Përfaqësimi i Grupit në procese gjyqësore
 • Shqyrtim i dokumentave ligjore, dhënia e opinioneve ligjore në lidhje me çështje të ndryshme të paraqitura nga drejtuesit e Kompanive dhe departamenteve të ndryshme të Grupit
 • Mbikëqyrja dhe vlerësimi i stafit nën vartësi

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Njohuri të shkëlqyera të legjislacionit dhe procedurave korporative
 • Kuptimi i plotë i ndikimeve dhe risqeve të jashtme të një korporate
 • Aftësia e demonstruar për të krijuar strategji mbrojtëse ligjore proaktive
 • Shkallë e lartë e etikës profesionale dhe integritetit
 • Gjykim i shëndoshë dhe aftësi për të analizuar situatat dhe informacionin
 • Aftësi të jashtëzakonshme të komunikimit
 • Aftësi të jashtëzakonshme për zgjidhjen e problemeve
 • Diplomë BSc në Juridik (Diploma master në Jurisprudencë përbën avantazh)
 • MA ose BSc në Administrim Biznesi do të konsiderohet një avantazh
 • Njohuri të shkëlqyera të Anglishtes së folur dhe të shkruar.
 • 5+ vite si Drejtues Ligjor në një Kompani private ose Institucion Shtetëror apo si Jurist i Lartë në një studion ligjore me reputacion     

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithpërfshirës. Punëmarrësi mund të kryejë edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: e.ilirjani@headhunter.al, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z. Elton ILIRJANI në numrin e celularit + 355 68 8700000 (nga e Hëna në të Premte) jo më vonë se data 07/04/2018

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Konkurruese