AUDITUES I BRENDSHEM

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * AUDITUES I BRENDSHEM
Kategoria Kontabël/Financë
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Diplomë Universitare;
 • Trajnime specifike në këtë fushë;
 • Auditori i Brendshëm i Çertifikuar (CIA, e preferuar);
 • Çertifikimin profesional në një zonë të lidhur të tilla si IT Auditimit, ose të kontabilitetit;
 • Jo  me  pak  se  dy  vjet  me  kohë  të  plotë  përvojë  në  fushën  e  Auditimit  te Brendshëm/Jashtëm,  operacioneve,  kontabilitet,  analiza  e  biznesit,  ose  vlerësim programi

 

Kërkesat e profilitPËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Ndihmon në identifikimin dhe vlerësimin e risqeve të ndryshëm të shoqërive dhe siguron inputin e duhur për vlerësimin e tyre në ndërtimin e kontrolleve për Planin Vjetor të Auditit;
 • Kryen procedurat e auditimit, duke përfshirë identifikimin dhe përcaktimin e problematikave në bazë të intervistimeve dhe diskutimet me personat përgjegjës, rishikimin e dokumentacionit, si dhe dokumentimin e proceseve dhe procedurave të ndjekura;
 • Dokumenton proceset e  kontrolleve të kryera në përputhje me Manualin dhe Proceduren e Auditit;
 • Identifikon, zhvillon, dhe dokumenton proceset  e auditimit, jep rekomandimet për përmirësimin e tyre përmes gjykimit të pavarur në lidhje me çështjet e shqyrtuara dhe jep direktivat e përgjithshme në ndërtimin dhe/ose përmirësimin e procedurave të departamentit/shoqërise së Audituar;
 • Identifikon dhe rekomandon nevojën për kontrolle specifike të paplanifikuara apo dhe për të përsëritur një kontroll jashtë periodiciteteve të parashikuar në planin vjetor, në bazë të njohurive të fituara gjatë vëzhgimit të një procesi;
 • Monitoron, udhëheq, rishikon punën dhe kontrollet e kryera nga stafi i nivelit më të ulët (psh. Junior, Specialist) brenda dep. të Auditit dhe e transmeton tek Drejtuesi i Departamentit;
 • Komunikon/ndihmon në komunikimin e rezultateve të auditimit dhe projekteve përmes raporteve të shkruara dhe prezantimeve verbale  sipas afateve të përcaktuara në procedurën e punës;
 • Respekton afatet e parashikuar në planin vjetor për kontrollet e mbuluara nga ai vetë;
 • Kyen detyra të tjera  të caktuara nga Manaxheri i Departamentit.

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryejë edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.


Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: e.ilirjani@headhunter.al, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z. Elton ILIRJANI në numrin e celularit + 355 66 30 000 03 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 29 Prill 2016.


Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!


Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në siaps këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Konkuruese