FINANCIER/E - TIRANE

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * FINANCIER/E - TIRANE
Kategoria Kontabël/Financë
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një prej klientëve tanë, një agjensi e mirënjohur turistike, jemi duke kërkuar në Tiranë / Shqipëri:

FINANCIER/E

Roli dhe përgjegjësitë:

Financieri/ja është përgjegjës për përgatitjen e informacionit financiar të përshtatshëm si dhe regjistrimin e të dhënave financiare në sistemin kontabël të Shoqërisë (Financa 5) duke përdorur informacion nga faturat, arka, statement bankar, etj., duke përfshirë:

 • Regjistrimin e veprimeve me bankën dhe arkën;
 • Përgatitjen e listë pagesave;
 • Monitorimin i klientëve dhe furnitorëve;
 • Përgatitjen e deklarimeve dhe rakordimet në lidhje me marrëdhënien me shtetin;
 • Funksionet dhe detyrat kryesore në lidhje me marrëdhënien e Shoqërisë me organet tatimore dhe instanca të tjera shtetërore;
 • Funksionet dhe detyrat kryesore në lidhje me veprimtaritë financiare të Shoqërisë;
 • Funksionet dhe detyrat kryesore në lidhje me raportimet periodike tek ortaket;
 • Të tjera.

Gjithashtu përgatit pasqyrat financiare të Shoqërisë si dhe raporton periodikisht te ortaket e Shoqërisë.

Kërkesat e profilit

Kandidati duhet e plotesoje kriteret e meposhtme:

 • Diplomë në degët finance/kontabilitet;
 • Të ketë njohuri të mira të programit Financa 5;
 • Minimalisht 5 vite eksperiencë;
 • Njohuri të mira të paketës Office;
 • Te jete i familjarizuar me Standartet Kombetare te Kontabilitetit.

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: e.stermasi@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Ergesta STERMASI në numrin e celularit + 355 68 2033430 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 11/02/2019. 


Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Konkurruese