INXHINIER MEKANIK - TIRANE

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * INXHINIER MEKANIK - TIRANE
Kategoria Inxhinieri
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një prej klientëve tanë, një kompani e fokusuar në dizenjimin dhe implementimin e sistemeve teknologjike, po kërkojmë në Tiranë:

INXHINIER MEKANIK

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Menaxhimi dhe ndjekia e të gjithë fazave të implementimit të një projekti mekanik;
 • Të koordinojë të gjitha punimet / shërbimet mekanike, gjatë fazës së ofertës , si edhe gjatë zbatimit të projektit në një kantier ose në shumë kantiere;
 • Të mbikqyrë instalimin e të gjitha sistemeve mekanike (HVAC, FF, PLUMBING) të përfshira në projekt;
 • Të planifikojë, organizojë dhe menaxhojë punën dhe burimet njerëzore për të qendruar brenda buxhetit dhe për të përfunduar projektin me sukses;
 • Të përgatisë oferta për punime mekanike(HVAC), që nga projekt ideja deri në zbatimin dhe dorëzimin e projektit;
 • Të planifikojë, organizojë dhe monitorojë punën e teknikëve dhe të sigurojë se të gjitha punimet po kryhen sipas kërkesave të investitorëve;
 • Të përgatisë dhe koordinojë të gjithë parametrat e përcaktuara në projekt;
 • Të rishikojë dhe hartojë kostot e instalimeve mekanike duke përgatitur preventivin total;
 • Të koordinojë punën midis grupeve të ndryshme instalatore;
 • Të përgatisë dhe monitorojë grafikun e zbatimit të punimeve mekanike.

 

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Të ketë mbaruar shkollën e lartë në profilin Inxhinieri Mekanike. Preferencë për profil Termoteknike, Energji;
 • Të ketë eksperiencë të mëparshme pune jo më pak se 3 vjet si Inxhiner Mekanik në HVAC, FF, PLUMBING ETJ;
 • Të ketë njohuri në proceset dhe materialet që marrin pjesë në një impiant mekanik, si dhe në menaxhimin e projekteve;
 • Të ketë eksperiencë në AutoCad bi dimensional, Excel, Word, softëare profesionale, si dhe aftësi për të lexuar projektet dhe specifikimet;
 • Njohuri në përpilim kontratash në sipërmarrje për instalimet elektro-mekanike;
 • Aftësi të mira koordinimi në punime mekanike, hidrosanitare, ventilim, teknikat e ftohjes etj;
 • Aftësi kompetente në skicime, në programim të saktë, instalime dhe testime të sistemeve mekanike;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi;
 • Njohuri të mira të gjuhës Angleze (e folur dhe e shkruar); Gjuha italiane avantazh;
 • Leje drejtimi automjeti (klasi B).

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithpërfshirës. Punëmarrësi mund të kryejë edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: e.stermasi@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Ergesta STERMASI në numrin e celularit + 355 68 20 33430 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 06/06/2019.

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Në bazë të ligjit Për mbrojtjen e të Dhënave Nr. 9887, datë 10.03.2008, dhe rekomandimeve nga Institucioni i Komisionerit Për Mbrojtjen e të Dhënave,
ju bëjmë me dije se tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.

Paga Konkurruese