MENAXHER I MARKETINGUT – PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * MENAXHER I MARKETINGUT – PRISHTINË
Kategoria Drejtues/Menaxher
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

PËRSHKRIMI I PUNËS: 

 • Menaxhon komplet ciklin e shërbimeve të marketingut;
 • Ndërton “brand-in” dhe besueshmërinë mes klientëve dhe kompanisë;
 • Krijon dhe menaxhon kampanja sipas kërkesës për kompaninë;
 • Krijon dhe editon përmbajtje (“content”) për publikime, shkrime, video, web-faqe dhe mediume tjera;
 • Menaxhon përmbajtën dhe kanalet e komunikimit/prezencës (web faqe, media sociale, mediat tjera, etj);
 • Gjeneron “marketing leads” përmes kanaleve te komunikimit / marketingun digjital;
 • Menaxhon organizimin e PR aktiviteteve dhe ngjarjeve (events) sipas nevojës;
 • Promovon produktet dhe shërbimet e kompanisë ne hapësirat offline dhe online;
 • Hulumton për audiencën dhe tregun specifik dhe ofron këshilla për kampanja;
 • Zhvillon njohuri të vazhdueshme rreth organizates, projekteve, shërbimeve dhe produkteve të kompanisë;
 • Zhvillon njohuritë të vazhdueshme rreth shërbimeve të marketingut;
 • Menaxhon aktivitetet e marketingut, kontrollon performancen (buxheti, KPI, rezultatet, etj);
 • Rekomandon ndryshime/përmirësime në bazë të ndryshimeve në treg;
 • Kontribuon përmes punës ekipore për të realizuar rezultatet e planifikuara;
 • Përgatit raportetet dhe jep rekomandimeve për menaxhmentin;
 • Detyrat tjera të përcaktuara nga Drejtori ose udhëheqësi i drejtpërdrejtë.

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Përvojë paraprake në pozita të ngjashme nga 3-5 vite.
 • Ka njohuri te shkëlqyer ne menaxhimin e mediave sociale.
 • Ka njohuri te shkëlqyer rreth web faqeve (online) me fokus tek marketingu digjital.
 • Ka njohuri të mira rreth Google Ads, AdsSence, dhe SEO.
 • Fakulteti Bachelor i përfunduar në drejtime relevante (Marketing, Biznes, Ekonomi, ICT).
 • Kandidati duhet të ketë njohuri të gjuhës angleze në të folur dhe në të shkruar.
 • Kandidati duhet të jetë ambicioz/e, energjik/e dhe i/e disiplinuar në punë.

Tjetër (Opsionale)

PAGESA:  Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.xhema@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Dren Xhema në numrin e telefonit + 383 44 22 44 66  (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 05.08.2018. Të gjithë kandidatët që aplikojnë për këtë pozitë, të shkruajnë pozitën për të cilën aplikojnë në “Subject Line”.


Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Konkuruese