MENAXHER I RELACIONEVE ME QIRAMARRËS – FERIZAJ

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * MENAXHER I RELACIONEVE ME QIRAMARRËS – FERIZAJ
Kategoria Manaxher Shitjesh
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

PËRSHKRIMI I PUNËS: 

 • Menaxhon relacionet me klientët ekzistues duke mbajtur takime dhe komunikime të rregullta;
 • Analizon tregun dhe propozon klientë potencial dhe kredibil për akuizicion;
 • Përpunon dhe selekton të gjitha aplikacionet e klientëve për qiramarrje;
 • Organizon dhe mban takime me klientët ekzistues dhe ata potencial me qëllim të zgjerimit të kompanisë;
 • Administron dhe shqyrton të gjithë dokumentacionin e qirave të klientëve;
 • Mirëmban relacionet dhe kontratat me furnitorët e jashtëm;
 • Asiston në organizimin e eventeve të ndryshme në qendrën tregtare;
 • Bashkëpunon dhe asiston ngushtë me Menaxherin e Qendrës;
 • Në baza të rregullta përpilon dhe dërgon raporte sipas kërkesës së palëve të interesit;
 • Detyra të tjera të ndërlidhura me natyrën e punës.

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Diplomë universitare në fushat relevante.
 • Përvojë pune në menaxhimin e relacioneve me klientët, së paku 2 vjet të dëshmuara.
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese në të shkruar dhe në të folur, në gjuhën amtare dhe angleze në nivel të avancuar. Çdo njohje e gjuhëve shtesë, konsiderohet përparësi.
 • Të ketë etikë të lartë dhe paraqitje profesionale në punë.
 • Të ketë aftësi organizative të menaxhimit të kohës, përballimit të presionit dhe caktimit të prioriteteve në punë.

Tjetër (Opsionale)

PAGESA: Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.xhema@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z.Dren Xhema në numrin e telefonit + 383 44 22 44 66  (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 02.10.2019. Të gjithë kandidatët që aplikojnë për këtë pozitë, të shkruajnë pozitën për të cilën aplikojnë në “Subject Line”.


Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Konkuruese