DREJTUES/E FINANCE

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * DREJTUES/E FINANCE
Kategoria Drejtues/Menaxher
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një prej klientëve tanë, një kompani ditribucioni, jemi duke kërkuar në Tiranë:

DREJTUES/E FINANCE

Përgjegjësitë kryesore:

 • Drejton dhe monitoron të gjitha aktivitetet financiare, duke marrë kontrollin e përgjithshëm të funksionit kontabël të kompanisë;
 • Harton, zbaton dhe monitoron proçedurat e punës për të arritur qëllimet dhe objektivat;
 • Menaxhon likujditetet, llogaritë e pagesave dhe arkëtimeve;
 • Koordinon dhe kontrollon stafin në varësi, në përgatitjen e pagave dhe benefiteve për të githë punonjësit e kompanisë;
 • Merr pjesë në prokurimin dhe miratimin e blerjeve;
 • Krijon dhe mirëmban procedurat e kontrollit të brendshëm dhe siguron që standardet e kontabilitetit janë përmbushur;
 • Përgatit zbaton dhe kontrollon buxhetin e kompanisë;
 • Bashkëpunon me menaxherët e tjerë që të ofrojë konsulence ndihmëse për iniciativat e planifikuara nëpërmjet analizave financiare, raporteve si edhe rekomandimeve;
 • Mbikëqyrë investimin e fondeve, menaxhon rreziqet, ekzekuton strategji kapitale për të mbështetur zgjerimin e firmës;
 • Mbikëqyr të gjitha funksionet e Raportimit Financiar të kompanisë, duke përfshirë ndërveprimin me auditorët dhe përgatitjen e Raportit Gjithëpërfshirës vjetor financiar të kompanisë;
 • Përcakton dhe zbaton sipas sektorëve objektivat, politikat, procedurat financiare, në qëllime afatshkurtra dhe afatgjata;

Kërkesat e profilit

Kërkesat e profilit:

 • Diplome Universitare ne deget e Ekonomise (Finance, Kontabilitet, Administrim Biznes)
 •  Perdorimi shume i mire i paketes Microsoft Office (Word, Excel) eshte i domosdoshem;
 • Te kete njohuri te pergjithshme per punen ne sisteme dhe aftesi te mira per te punuar ne to;
 • Eksperience me programe financiare si SAP/Dynamics NAV/Dynamics AX
 • E preferueshme me pervoje mbi 10 vjecare;
 • Aftesi te sakta raportimi / vemendje ndaj detajeve / aftesive matematikore;
 • Te jete person korrekt, i organizuar i orientuar drejt realizimit te detyrave ne menyre te sakte dhe brenda afateve te percaktuar;
 • Aftesi ne analizimin e te dhenave financiare.

Tjetër (Opsionale)

PAGESA: Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: o.qarri@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Olta QARRI në numrin e telefonit +355 68 607 7430 (nga e Hëna në të Premte) jo më vonë se data 28/02/2020. 

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!