MENAXHER PROJEKTI

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * MENAXHER PROJEKTI
Kategoria Menaxher Projekti
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një prej klientëve tanë,një nga firmat kryesore për material elektrike,elektronike dhe telekomunikacioni,jemi duke kërkuar në Tiranë / Shqipëri:

                                                           MENAXHER PROJEKTI

Pergjegjesite:

 • Pergatit dokuementat per fillimin e punes ne objekte sipas listes ne dokumentin ”Procedura Hapje Kantieri”;
 • Kontrollon dhe pergatit nje plan buxhet te plote per projektin mbasi ka kontrolluar vizatimet e projektit, specifikimet e tij, kontraten dhe oferten e miratuar nga investori / kontraktori;
 • Planifikon dhe pergatit planin e punes (time schedule) per projektin;
 • Planifikon fuqine puntore per tju pergjigjuur kerkesave te kantierit dhe perfundimit te projektit brenda afateve te rena dakort;
 • Mbledh nga ing. Kantierit ose Skuadra Punes nevojen per materiale, vegla, mjete ndihmese etj nga kantieri;
 • Planifikon dhe informon administratorin / drejtues teknik per te gjitha mjetet e punes te nevojshme per plotesuar me suskes dhe ne kohe projektin;
 • Analizon kerkesat per materiale, vegla, mjete ndihmese nese jane perputhshmeri me projektin elektrik dhe dergon ato tek furnitori per ti kaluar ne porosi prane furnitorit perkates;
 • Monitoron me ing. Kantierit ose Skuadren e Punes ecurine e punimeve ndertimore per kryerjen e punimeve ne kohen perkatese;
 • Kur eshte e nevojshme pergatit dhe propozon per ofertim kerkesa te projektit per zera te parashikuara ne kontrate;
 • Menaxhon korrenspondecen dhe dokumentat e projektin ne perputhje me kontraten ose sipas praktikave te kompanise;
 • Pergatit ne kohe timesheet (koheshenues) per projektet e ngarkuara dhe dorezon sipas afatit te paracaktuar  ato prane departamentit te finances;
 • Negocion dhe zgjidhe kerkesat e klientit;
 • Asiston kostoisin me informacione teknike qe sherbejne per menaxhimin e aspektit financiar te projektit;
 • Perfaqeson kompanine ne takime nga investitori/kontraktori lidhur me projektin;
 • Supervizon dhe monitoron ing. Kantierit / Skuadren e punes per projekte qe eshte pergjegjes;
 • Menaxhon faturimin e objektit duke u dakortesuar me departamentin e Finaces dhe dorezon ne kohe dokumentacion e kerkuar per te mundesuar faturimin mujor;
 • Pergatit dhe dorezon te gjithe dokumentacionin per procedurat e mbylljes se projektit sipas kontrates ose sipas kerkesave te investitorit;
 • Kryen post analiza per kostot e projektit,  per te percaktuar vende me hapsira per permiresime ne projekte te tjera.

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Njohuri te politikave te kompaniese per ruajtjen e informacionit;
 • Posti punes perfshin pergjesit si mesiper por dhe detyra te tjera qe mund te caktohen nga Administratori ose Drejtuesi Teknik ne perputhje me rregullat e punes.
   

AFTËSI TË TJERA:

 • Komunikim te mire dhe profesionale me stafin ne te gjitha nivelet, kliente, furnitore etj;
 • Arsim te larte Inxhinieri Elekrike;
 • Aftesi per te kryer detyra ne menyre profesionale dhe brenda etikes se punes;
 • Aftesi per te motivuar veten dhe grupet e punes;
 • Perdorim te Autocad;
 • Perdorim te kapes Microsoft Office (Word, Excel);
 • Leje Drejtimi Kategoria B;
 • Gjuhe te huaj ne nivele mesatare Anglisht;
 • Gjuhe te huaj ne nivele mesatare Italisht.

Tjetër (Opsionale)

PAGESA: Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: o.qarri@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Olta QARRI në numrin e telefonit +355 68 607 7430 (nga e Hëna në të Premte) jo më vonë se data 30/03/2021


Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!