JURIST

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Kategoria Jurist
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një prej klientëve tanë, një ndër shoqëritë më të mëdha në vend në fushën e sigurimeve, jemi duke kërkuar për pozicionin si më poshtë:

                                   JURIST

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË:

 

 • Përfaqësimin e shoqërisë pranë Gjykatës Civile, Administrative, Penale, Gjykatën e Apelit dhe Gjykaten e Lartë;
 • Përpilimi i kërkesë-padive,ankimimeve, rekurseve,apel-kundërshtues etj, për çështje të caktuara ligjore të veprimtarisë së shoqërisë;
 • Harton kontrata dhe marreveshje të ndryshme që kompania ka me klientët, furnitorët dhe punonjësit e saj;
 • Manaxhon dhe ndjek proçedurat ligjore të kompanisë;
 • Përfaqëson kompaninë në çështje të ndryshme gjyqësore;
 • Harton çdo akt tjetër të nevojshem që i kërkohet nga shoqëria;
 • Arkivon të gjithë dokumentacionin juridiko-ligjor.

Kërkesat e profilit

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA:

 • Të ketë përfunduar plotësisht arsimin e lartë në Drejtësi;
 • Të ketë eksperiencë pune minimumi 7 vjet në fushën jurudiko-ligjore dhe jo më pak se 5 vjet si përfaqësues në gjykatë
 • Të njohë shumë mirë legjislacionin shqiptar e veçanërisht ligjin nr.1007, datë 12.02.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” i ndryshuar, Rregulloren nr.53 datë 25.06.2009 “Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” i ndryshuar, të njohë shumë mire Kodin e Procedurës Civile, Tregtare,Administrative, Kodin e Punës, Prokurimin Publik etj;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike/ Paketa Microsoft Office;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizuese.
 • Të jetë i gatshëm për lëvizje në rrethet e vendit.

Tjetër (Opsionale)

Apply directly on email address: e.stermasi@theheadhunter.com