PHP Developer

Rreth nesh

"ÇELËSI Media Group" operon në tregun Shqiptar që prej vitit 1998 duke qenë udhëheqësi në sigurimin e informacionit praktik në Shqipëri, duke mbuluar 5 fushat kryesore të komunikimit: konsumatori drejt konsumatorit (C2C), biznesi drejt konsumatorit (B2C), biznesi drejt biznesit (B2B), aktivitetet artistike & kulturore dhe turizmin. ÇELËSI vjen me një shërbim të ri që do të jetë mjeti për konsultë, mbështetje dhe lehtësim të punëdhënësve dhe punëkërkuesve në gjetjen dhe ruajtjen e njëri-tjetrit. Ky shërbim i ri i quajtur “Profesionisti” nga ÇELËSI do të plotësojë strategjikisht shërbimet e rekrutimit si për punëdhënësit ashtu edhe për vetë punëkërkuesit dhe përfaqësojë revolucionarizimin e tregut të punës.

Titulli i postimit * PHP Developer
Kategoria Programues
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Profesionisti Recruitment Agency, on behalf of our International Client, a digital agency in the field of content management, software development, digital production, digital PR, web application development and video production, is looking for a potential candidate for the position of PHP Developer

Qualifications and Skills

With a previous experience of at least 3 years in back-end development activities, the resource will deal with the development of new applications and the evolutionary and corrective activities of existing platforms.

Kërkesat e profilit

The ideal candidate must possess the following requirements:

 • Knowledge of PHP;
 • Knowledge of HTML5 and CSS3;
 • Knowledge of jQuery and JavaScript;
 • Knowledge of CSS Framework such as Bootstrap / Foundation;
 • Knowledge of Git versioning system;
 • Knowledge of DB MySQL and skills in database design;
 • Web Services development experience (REST, SOAP);
 • Knowledge of the MVC pattern;
 • Knowledge of the Italian language.

Nice to have

 • Knowledge of AWS services;
 • Knowledge of yii2, Symfony frameworks;
 • Basic skills for the configuration of Apache and nginx webserver in Linux environment (Debian, Ubuntu).

Complete the profile:

 • Ability to work in a team in a collaborative way;
 • Accuracy in carrying out the tasks assigned even independently;
 • Ability to work towards objectives;
 • Interest and attitude in learning new technologies
 • Passion for innovation and for writing clean and maintainable code;
 • Skills of responsibility, motivation and proactivity.

If you possess the qualities listed above, please send your CV specifying the position to email address: rekrutim@profesionisti.al or you can contact us at the contact number: +355 68 208 1357

"All applications will be treated with the confidentiality of the dictionary according to law No. 9887 using by the Albanian Parliament for" Personal Data Protection "