INXHINIER PROKURIMESH

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * INXHINIER PROKURIMESH
Kategoria Inxhinieri
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një prej klientëve tanë, një ndë?r kompanitë më? të? më?dha në? vend në? fushë?n e ndërtimit, jemi duke kërkuar për pozicionin si më poshtë:

                               INXHINIER PROKURIMESH

PËRSHKRIM I PË?RGJITHSHË?M

Inxhinieri i prokurimeve mbulon blerjen e mallrave dhe shërbimeve që nevojiten për aktivitetin e kompanisë. Ka njohuri shumë të mira dhe njeh deri në detaje pajisjet, materialet dhe sherbimet që nevojiten në fushën e ndërtimit dhe është i aftë të identifikoj dhe përzgjedh kompanitë që i tregtojnë.

 

PË?RGJEGJË?SITË? KRYESORE:

  • Njëra prej përgjegjësive kryesore ështv të përzgjedh furnitoret e duhur për të kryer blerjet. Duhet të kryej një kërkim të hollsishem të tregut, të takohet me personat e shitjeve dhe të krahasoj produktet dhe cmimet që ofrohen;
  • Menaxhimi i marrëdhënieve me furnitorët ekzistues dhe kërkimi I bashkëpuntorëve të rinjë;
  • Analizon dhe monitoron në mënyrë të vazhdueshme tregun në lidhje kompanitë e reja dhe produktet me inovative;
  • Përgatit kërkesën për ofertë në bazë të nevojave të prodhimit;
  • Përgatit analizën përmbledhëse të ofertave të marra;
  • Përgatit përmbledhësen krahasuese të ofertave të ardhura nga furnitorët për përzgjedhjen e kompanisë fituese;
  • Negocion me furnitoret afatet, termat dhe kushtet sa më të favorshme për kompaninë;
  • Përpilon kontratat për produktet dhe shërbimet e blera;
  • I orientuar për të optimizuar prodhimin dhe ulur kostot e kompanisë;

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

Diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndertimit;
Eksperiencë pune mbi 5 vjet nga të cilat të paktën 3 në prokurime;
Aftësi shumë të mira organizative dhe komunikuese;
Të ketë aftësi shumë të mira negocimi;
Të jetë përdorues i avancuar i programeve kompiuterike;
Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze dhe Italiane;

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.
Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin  në linkun me poshte ose: e.stermasi@theheadhunter.com jo më vonë se data 22/11/2021.

https://theheadhunter.com/single-job/?id=236434

Paga Competitive