FINANCIERE - TIRANE

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * FINANCIERE - TIRANE
Kategoria Kontabël/Financë
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

 
 • Të realizoj regjistrimet periodike të të gjitha faturave të çdo muaji;
 • Të realizoj regjistrimin e Fletë Hyrje dhe Fletë Dalje në Magazinë;
 • Të regjistroj dokumentat e Bankës dhe Arkës si dhe të bëj ndjekjen e tyre;
 • Të pregatisë  listëpagesat dhe mbajtjen e kartelave personale të punonjësve, regjistrin  themeltar;
 • Të mbaj kartelat e debitorëve dhe kreditorëve dhe të çdo llogarie kontabile;
 • Të mbaj gjendjen e inventarit të  magazinës dhe kartelave të artikujve dhe  të bëj rakordimin me kontabilitetin;
 • Të ndjeki shpenzimet e aktiviteteve dhe kartelave për çdo llogari të shpenzimeve;
 • Të ndjeki  llogaritjen dhe pagesat e Detyrimeve të ( Tvsh, Tatim Fitimin, Sigurimet Shoqërore e Shëndetësore, Tap) si dhe rakordimi me Organet Tatimore;
 • Të përpiloj  Listëpagesën, dhe dorëzimin e saj në Organet Tatimore;
 • Të përgatis Bilanc mujor;
   

Kërkesat e profilit

 • Diplomë të shkollës së lartë në Fakultetin Ekonomik;
 • Të ketë përvojë pune  jo më pak se 3 vjet në profil të njëjtë; 
 • Të ketë aftësi shumë të mira në kontabilitet;
 • Të ketë eksperiencë ne mbyllje bilanci;
 • Teë ketë aftesi menaxhimi;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të paketës bazë të MS Office (Windows, Excel; Power Point), Internet dhe programit Financa 5, programi Bilanc përbën avantazh
 • Të zotëroj gjuhën Angleze.

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: j.cela@headhunter.al, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Joana CELA jo më vonë se data 30 Korrik 2016


Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!


Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në siaps këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Konkuruese