UDHËHEQËS I DEPARTAMENTIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM - PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * UDHËHEQËS I DEPARTAMENTIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM - PRISHTINË
Kategoria Drejtues/Menaxher
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

PËRGJEGJËSITË KRYESORE: 

 • Udhëheqës i departamentit të kontrollit të brendshëm koordinon punët brenda departamentit, përcjell nga afër zhvillimet në sektorin e kontrollit kreditor, funksionin e kontrollit dhe atë kundër mashtrimeve.

Kërkesat e profilit

 • Përpilimin e strategjisë dhe objektivave të departamentit.
 • Implementimin dhe realizimin e planit të biznesit.
 • Përgatitjen e politikave për fushën e kontrollit të brendshëm.
 • Krijon mekanizmat e kontrolleve për t’u siguruar që banka është në harmoni të plotë me Politikat dhe Procedurat e bankës si dhe të gjitha kërkesat ligjore dhe rregulloret e BQK-së.
 • Bën mbikëqyrjen e zbatimit të politikave dhe procedurave të kërkuara nga ligjet dhe rregulloret e bankës.
 • Menaxhon, monitoron dhe përgatit raportin mbi procesin e monitorimeve të proceseve ne bankë.
 • Këshillon dhe ndihmon menaxhmentin dhe bordin e drejtorëve për zbatimin e politikave dhe procedurave.
 • Zbatimin e rekomandimeve të auditorëve të brendshëm, jashtëm dhe ekzaminerëve të BQK-së.
 • Zbatimin në koordinim me menaxheret e sektorëve dhe degëve të gjitha vendimet, rekomandimet dhe udhëzimet nga kolegjiumi, menaxhmenti ekzekutiv dhe bordi i drejtoreve.
 • Ngritjen profesionale të stafit të zyrës qendrore dhe degëve, ku në bashkëpunim me divizionet/sektorët tjera kujdeset për organizimin e trajnimeve të nevojshme.
 • Kryen dhe punë të tjera të parapara nga menaxhmenti ekzekutiv.

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM:Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.jakupi@headhunter.al , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znjsh. Doruntina JAKUPI në numrin e telefonit + 381 38 749001 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 31 Korrik 2016.

Provo suksesin meThe HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Mjaft kompetitive