MENAXHER I SEKTORIT PËR MIKRO BIZNESE - PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * MENAXHER I SEKTORIT PËR MIKRO BIZNESE - PRISHTINË
Kategoria Drejtues/Menaxher
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

 • Përvojë relevante të punës minimum 3 vite në sektorin banker me biznese mikro
 • Diplomë universiteti në fushën relevante (ekonomi, financa, administrim biznesi ose fusha të ngjashme)
 • Të posedoj aftësi të shkëlqyeshme analitike dhe organizative
 • Të posedoj aftësi të mira komunikuese dhe të punës ekipore
 • Të posedoj njohuri të gjuhës angleze

Kërkesat e profilit

 • Menaxhimin e sektorit për mikro bizneset.
 • P&L (pasqyrën e të ardhurave) për këtë segment.
 • Përpilimin e strategjisë dhe objektivave për sektorin e mikro bizneseve.
 • Shpërndarjen e targetave dhe në vazhdimësi te përcjellë arritjen e tyre.
 • Performancën e stafit që merret me shitjen e produkteve për mikro bizneset.
 • Për zbatimin e rekomandimeve të Auditorëve të brendshëm, të jashtëm dhe ekzaminerëve të BQK-së.
 • Analizon raporte të ndryshme në bazë të së cilës do të përgatiten propozimet për ndryshime në produkte/shërbime për këtë segment.
 • Analizon në koordinim me Marketingun, tregun në të cilën vepron ky segment dhe produktet/shërbimet që ofrohen nga konkurrenca.
 • Vizita të rregullta nëpër degë/nëndegë dhe takime me ZMK te këtij segmenti.
 • Pergatit plan propozimin e trajnimit te stafit që merren me produkte për mikro bizneset.
 • Përkujdeset që punëtorët veprojne në përputhje me Procedurat e Shërbimit dhe Përkujdesjes ndaj klientëve por edhe politikat, procedurat tjera ne fuqi.
 • Kryen dhe punë të tjera të parapara nga Udhëheqësi i Departamentit apo të përcaktuara nga Menaxhmenti i Bankës.

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM:Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.jakupi@headhunter.al , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znjsh. Doruntina JAKUPI në numrin e telefonit + 381 38 749001 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 31 Korrik 2016.

Provo suksesin meThe HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Mjaft kompetitive