MENAXHER I SEKTORIT – DATABAZA DHE ZHVILLIMIT NE TI - PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * MENAXHER I SEKTORIT – DATABAZA DHE ZHVILLIMIT NE TI - PRISHTINË
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Përgjegjësia e menaxherit të sektorit të Databazës dhe Zhvillimt në TI është të ndryshoj sistemin ekzistues të teknologjisë së TI-së brenda bankës për të shërbyer në interes të bankës duke përdorur metoda efikase dhe me kosto të ulët.

Fushëveprimi i kësaj pozite është si në vijim:

 • Menaxhon Sektorin e Zhvillimit;
 • Menagjon zhvillimin e softuereve ndihmes apo rishqyrton të vjetrit në rast të ndonjë nevoje specifike;
 • Mirëmban  bazën e shënimeve për te gjitha modulet e CoreBank Softuerit  (Front Office, Back Office, Kredinat,LK,FCP si dhe ICS-it);
 • Mbikëqyre dhe përcjellë gjithë proceset e ndërmarra ne CoreBank nga Shefat dhe Specialistet e tjerë;
 • Organizon dhe koordinon me detyrat e punës se specialistëve tjerë;
 • Mirëmban sistemin softuerik bankier;
 • Krijimi dhe përpunimi i raporteve specifike nga baza e shënimeve sipas nevojës
 • Koordinon punët me shërbimet tjera te  sektorit;
 • Kujdeset mbi Back-up-in e rregullt të bazës së shënimeve;
 • Optimizon punën e SQL serverit;
 • Mbështet, sigurimin e funksionimit korrekt (instalimin,operimin dhe mirëmbajtjen) e te gjitha paketave softuerike ne shfrytëzim);
 • Mbështet, në zhvillimin e softuerit ndihmës apo rishqyrton të vjetrat në rast të ndonjë nevoje specifike;
 • Përgjegjës për te gjitha aktivitetet në CoreBanking Softuer;
 • Kryen punën dhe detyra te cilat ia cakton Menaxheri i TI, të cilit rregullisht i referon për funksionimin e  Sektorit.

Kërkesat e profilit

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.jakupi@headhunter.al , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znjsh. Doruntina JAKUPI në numrin e telefonit + 381 38 749001 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 31 Gusht 2016. 


Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Konkuruese