MENAXHER I DEPARTAMENTIT TË TEKNOLOGJISË INFORMATIVE - PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * MENAXHER I DEPARTAMENTIT TË TEKNOLOGJISË INFORMATIVE - PRISHTINË
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një nga bankat nacionale në Kosovë kërkojmë të punësojmë në Prishtinë/Kosovë:
 

MENAXHER I DEPARTAMENTIT TË TEKNOLOGJISË INFORMATIVE - PRISHTINË
 

PËRGJEGJËSITË KRYESORE: 
 

 • Përgjegjës/e për koordinim të punëve në Departamentin e IT-së;
 • Përgjegjës/e për përcjelljen inovimet e reja në lëmin e Teknologjisë Infromative;
 • Përgjegjës/e për menaxhimin e projekteve në IT-së, jep instruksione dhe propozime rreth detyrave projektuese të reja.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Koordinon punët me shërbimet përkatëse në Departamentin e TI-së;
 • Propozon dhe përcjell inovimet e reja në lëmin e Teknologjisë Informative;
 • Sugjeron dhe kujdeset për ripërtrirjen e pajisjeve kompjuterike;
 • Kujdeset për material shpenzues në kuadër të Departamentin të TI-së;
 • Menaxhon projektet e Departamentin të TI-së;
 • Jep instruksione të gjithë shfrytëzuesve të pajisjeve dhe aplikimeve rreth përdorimit dhe shfrytëzimit të tyre;
 • Jep instruksione dhe propozime rreth detyrave projektuese të reja;
 • Asiston në programimin e detyrave projektuese të reja;
 • Teston aplikimin dhe nuk e aktivizon deri në plotësimin e të gjitha kërkesave nga detyra projektuese;
 • Përcjell punët e sistemit kompjuterik dhe kujdeset për punën e sistemit, arkivimin dhe azhurnimin e të dhënave;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive  të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Fakulteti  Shkenca Kompjuterike ose të ngjashme;
 • Mbi 5 vite përvojë pune në Teknologji Informative;
 • Njohja e Gjuhës Angleze;
 • Njohja e punës me kompjuterë;
 • Aftësi organizative dhe menaxhuese;
 • Aftësi analitike dhe të komunikimit;
 • Aftësi organizative dhe analitike;

KOMPETENCAT KYCE PËR: MENAXHER I DEPARTAMENTIT TË TEKONLOGJISË INFORMATIVE

 • Integriteti dhe Besimi;        
 • Përcaktimi I prioriteteve;
 • I/e orientuar drejt zgjedhjes së problemeve;
 • Aftësi planifikuese;
 • Organizimi I punës se stafit;
 • Delegim;
 • Te motivoj te tjerët;
 • Shkathtësi strategjike
 • I/orientuar drejt rezultateve;

Tjetër (Opsionale)

PAGESA:       Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.jakupi@headhunter.al , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znjsh. Doruntina JAKUPI në numrin e telefonit + 381 38 749001 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 10 Nëntorë 2016. 


Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Konkuruese