SAP Financial Modules End User Expert

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * SAP Financial Modules End User Expert
Κατηγορία Λογιστική και Χρη&m
Περιγραφή εργασίας

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton për ??2 (dy) vende të lira pune:

                                             SAP Financial Modules End User Expert

Përshkrimi i punës

 • Kontabilizimi në SAP i të gjitha veprimeve që lidhen me menaxhimin e klientëve, furnitorëve, aseteve, bankave etj.
 • Të ndjekë të gjitha hapat e nevojshme në SAP për mbylljen e periudhës financiare.
 • Përgatitjen e raporteve të ndryshme nga SAP për nevojat e kompanisë dhe grupit.
 • Monitorimin, analizën dhe rishpërndarjen e kostove në SAP.
 • Pjesëmarrja në projektet e SAP që organizohen nga Uniqa Group.

Απαιτήσεις

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në një nga degët e Fakultetit Ekonomik.
 • Të ketë njohuri të mira të kontabilitetit financiar.
 • Eksperiencë pune me modulet financiare të SAP dhe të jetë përdorues i mirë i SAP.
 • Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, e-mail, internet.
 • Preferohen kandidatë me njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, të jetë i përkushtuar dhe dinamik.

Ofrojmë pagë shumë të mirë dhe mundësi pjesëmarrje në projekte që do ju ndihmojnë për një zhvillim të mëtejshëm profesional.

Të interesuarit, brenda datës 31.12.2019 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose te dërgojnë në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@uniqa.al

Për çdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit 04 22 333 08.