Specialist i Marrjes në Sigurim, Njësi shitje, Shkodër

About us

Kompania me e madhe e sigurimeve ne Shqiperi.

Τίτλος ανάρτησης * Specialist i Marrjes në Sigurim, Njësi shitje, Shkodër
Περιγραφή εργασίας

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për 1 (një) vend vakant si:

 

                                            Specialist i Marrjes në Sigurim, Njësi shitje, Shkodër

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

Prezanton dhe promovon shitjen e produkteve të “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a., me prioritet rritjen e shitjeve të produkteve të sigurimit, për të cilat është përgjegjës për shitje, në zbatim të urdhërave/udhëzimeve të Administratorit të Përgjithshëm. Mban nje plan për takimet me klientet te cilin ja paraqet Drejtuesit të Degës.

Απαιτήσεις

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

  • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm. Arsimi i lartë përbën një avantazh.
  • Të ketë të paktën dy vjet eksperiencë pune me referencë në shitje ose marketing.
  • Njohuri kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet.
  • Të kenë aftësi shumë të mira komunikimi me klientët.
  • Të ketë aftësi për të punuar në grup, fleksibilitet dhe dinamizëm.

Të interesuarit, brenda datës 08.03.2020 të dorëzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose te dërgojnë në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@uniqa.al

 Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.